Buradasınız :
Türkçe
English
Pazar, 26.05.2019
06.11.18 | 16:00 zaman: 201 Gün

2018-2019 Erasmus Öğrenci Staj Hareketliliği Başvuruları Başlamıştır

 

2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YARIYILINDA

ERASMUS ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU DUYURUSU

İLAN TARİHİ:

2 Ekim 2018 Salı

SON BAŞVURU TARİHİ:

16 Kasım 2018 Cuma

Erasmus Öğrenci Staj Hareketliliği

Erasmus Öğrenci Staj Hareketliliği Faaliyeti tüm üniversite öğrencilerinin Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programlarına  dahil olan Avrupa Birliği üyesi bir ülkede bir işletme veya organizasyon bünyesinde mesleki eğitim alma ve/veya çalışma deneyimi kazanmak amacıyla başvurabilecekleri bir staj programıdır. Staj faaliyeti belirli bir öğretim programı kapsamında yapılan akademik çalışmalara ilişkin araştırma ödevleri, analiz çalışmaları gibi çalışmalar yapmak üzere kullanılmaz. Staj faaliyeti, öğrencinin öğrencisi olduğu mesleki eğitim alanında uygulamalı iş deneyimi elde etmesidir.

 Kimler Başvurabilir ?

· 1. (Transkripti Bulunanlar), 2., 3. ve 4. Sınıf Lisans öğrencileri

· Yüksek Lisans öğrencileri.

·  Doktora öğrencileri.

·  Meslek Yüksekokulu öğrencileri.

· Mezuniyet sonrası gerçekleştirilecek staj faaliyetinde öğrenci başvurusunun öğrenci mezun olmadan önce (halihazırda ön lisans, lisans veya lisansüstü öğrencisiyken) yapılmış olması gerekir.

·  Ön lisans ve lisans öğrencilerinin genel not ortalamasının asgari 2.20/4.00 olması; yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin genel not ortalamasının asgari 2.50/4.00 olması

Kimler Başvuramaz ?

·  Kümülâtif ortalamaları 4.00 üzerinden 2.20’den az olan Ön Lisans ve Lisans öğrencileri.

·  Kümülâtif ortalamaları 4.00 üzerinden 2.50’den az olan Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri.

 · Mezun olmuş öğrenciler başvuruda bulunamaz.

NOT: Alttan dersi olmak başvuru için engel değildir.

Kontenjanlar

·  Kontenjan, Ulusal Ajans tarafından tahsis edilen hibe ile sınırlıdır. 2018-2019 akademik yılı için 2018-1-TR01-KA103-049962 nolu proje kapsamında Üniversitemize tahsis edilen 15 kontenjan karşılığı hibe miktarı 23.250,00 Avro olup, 13 öğrenciye hibe dağıtımı sonucunda, gerekli görüldüğünde Değerlendirme Komitesi tarafından kontenjan artırımına/azaltımına gidilebilecektir. İsteyen öğrenciler maddi destekten feragat etmek suretiyle de “Erasmus Öğrenci Staj Hareketliliği”nden faydalanabilirler.

2018/2019  Akademik Yılı Erasmus Staj Süresi

· Giresun Üniversitesi Meslek Yüksek Okulları, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulları, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora  öğrencileri  için 26 Kasım 2018– 31 Mayıs 2020 tarihleri arasında minimum 2 ay, maksimum 3 ay olarak belirlenmiştir!

·  2018-2019 akademik yılında gerçekleşecek staj hareketliliği faaliyetleri 31 Mayıs 2020 tarihine kadar gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

·  Staj hareketliliği faaliyet süresi 2 ile 12 ay arasında bir süredir. Ancak her öğrenci her eğitim kademesinde (ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora) en fazla 12 ay faaliyet gerçekleştirebileceğinden (hibeli veya hibesiz) daha önce aynı kademede yapılan faaliyet var ise öğrencinin bu sürenin toplam süreden çıkartılması ile elde edilen süre kadar hakkı olur. Bu süre 2 ayın altında ise faaliyet gerçekleştirilemez.

Staj yapılabilecek kuruluşlar hangileridir?

· Staj yapılacak sektör öğrencinin mevcut eğitim programı ile ilgili olmalıdır.

· Gidilecek kurumla üniversite tarafından önceden bir anlaşma yapılmış olmasına gerek yoktur. Staj hareketliliğine başvuran öğrenci bizzat kendisi AB ülkelerinde alanıyla ilgili belirleyeceği bir kurumla anlaşma sağlayacaktır.

· Staja ev sahipliği yapacak kuruluşlar; işletmeler, eğitim merkezleri, araştırma merkezleri, işletme tanımına uyan kamu ve özel kuruluşlar olabilir.

 Staj faaliyeti için “uygun olmayan” işletmeler hangileridir?

· Avrupa Birliği kurumları ve AB ajansları

· AB programlarını yürüten ve bu kapsamda hibe alarak kurulmuş kuruluşlar

· Misafir olunan ülkedeki ulusal diplomatik temsilciliklerimiz (büyükelçilik ve konsolosluk gibi) Diplomatik temsilciliklerimizin hiçbir birimi staj faaliyeti için uygun değildir.

· Öğrencilerin kendi bilimsel çalışmalarını tamamlamak veya desteklemek üzere yurtdışındaki laboratuvarlarda yaptıkları deneyler, laboratuvar çalışmaları veya bilimsel araştırmalar/projeler staj faaliyeti olarak kabul edilmez. Bu faaliyetlerin staj faaliyeti olabilmeleri için, akademik çalışmalar kapsamında değil, ilgili sektörde ekonomik karşılığı olan mesleki faaliyetler olarak gerçekleştirilmeleri gerekmektedir.

 Değerlendirme ölçütleri

· Staj yapılacak bir kurum mevcut olmadan öğrenciler Erasmus staj hareketliliği faaliyetine katılmak üzere seçilemez.

· Akademik başarı düzeyi : %50

. Dil seviyesi : %50 (Yabancı dil yazılı sınavı 20 Kasım 2018 Salı günü, Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından gerçekleştirilecektir. Yabancı dil yazılı sınav yeri Erasmus Web sayfasından ilan edilecektir.)

· Kümülâtif not ortalamasının (100 üzerinden) %50’si ve Yabancı Dil Sınav notunun %50’sinin toplamından elde edilen toplam 100 puan üzerinden aşağıda sunulan değerlendirme ölçütleri doğrultusunda puanı azaltılan/arttırılan sonuç, Erasmus notunu oluşturur.

· Öğrenci seçimi, ilan edilen değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanları dikkate alınarak, en yüksek puanı alan öğrencilerin Erasmus öğrencisi olarak belirlenmesi suretiyle gerçekleştirilir.  

· Aynı öğrenim seviyesinde daha önce Erasmus programından (öğrenim ya da staj faaliyetinden) yararlanmış olan (hibeli veya hibesiz) öğrencilerin puanlarında daha önce yararlanılan her bir faaliyet için 10 puan kesinti yapılır. -10 puan uygulaması, önceki öğrenim kademesinde gerçekleştirilen hareketlilikler için uygulanmaz.

· Aynı öğrenim kademesi içerisinde daha önceki bir seçim döneminde seçilmiş, fakat mücbir bir sebebe dayanmaksızın faaliyetini gerçekleştirmemiş öğrenciler için, hak kazanmış olunmasına rağmen, faaliyetin gerçekleştirilmediği her faaliyet için -10 puan azaltma uygulanır. Feragat (vazgeçme) bildirimi için ilan edilen süre içerisinde dilekçesini Birimimize ulaştıran öğrenciler bunun dışındadır.

· Bir öğrencinin öğrenim ve staj faaliyetine aynı anda seçilmesi durumunda, herhangi bir faaliyet türünde -10 puan uygulanır. Bu azaltmanın hangi faaliyette uygulanacağı öğrencinin tercihine bırakılır. Bu durumda, öğrenciden hangi faaliyette azaltma uygulanmasını tercih ettiğine yönelik bir dilekçe alınır.

. Engelli öğrencilere (engelliğinin belgelenmesi kaydıyla): + 10 puan

· Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma: - 10 puan

. Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Yükseköğretim kurumu tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama (Erasmus’a tekrar başvurulması halinde): -5 puan

·  Şehit, Gazi eş ve çocuklarına +15 puan*

. 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere +10 puan**

*12/4/1991 tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 21. Maddesine göre “kamu görevlilerinden yurtiçinde ve yurtdışında görevlerini ifa ederlerken veya sıfatları kalkmış olsa bile bu görevlerini yapmalarından dolayı terör eylemlerine muhatap olarak yaralanan, engelli hâle gelen, ölen veya öldürülenler”in eş ve çocukları ile 23 Temmuz 2016 tarih ve 667 sayılı KHK’nin 7. Maddesi uyarınca, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemler sebebiyle hayatını kaybedenlerin eş ve çocukları veya malul olan siviller ile bu kişilerin eş ve çocukları Erasmus+ öğrenci hareketliliğine başvurmaları halinde +15 puan hakkından yararlandırılır.

** Önceliklendirme için öğrencinin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan hakkında 2828 sayılı Kanun uyarınca koruma, bakım veya barınma kararı olduğuna dair yazıyı ibraz etmesi gerekir.

Başvuru Ön Koşulları

·  Erasmus Öğrenci Staj Hareketliliği faaliyetinden yararlanmak isteyen tüm aday öğrenciler öncelikle staj yapacakları kurum ve kendi Bölüm Erasmus Koordinatörleri (Bölüm Erasmus Koordinatörlerinin listesi Erasmus web sayfasının hakkımızda kısmında (http://erasmus.giresun.edu.tr/index.php?id=261) ile iletişime geçip staj yapılacak kurumdan Niyet/Davet Mektubu istemeli ve çalışma programı hazırlamaya başlamalıdırlar.

·  Erasmus Öğrenci Staj Hareketliliği faaliyetine başvurabilmek için öğrencinin staj yapacağı kurumu bularak stajını onaylatmış olması gerekmektedir.

· Staj konusu ve görevleri öğrencinin mevcut eğitim alanı ile ilgili olmalıdır. Bölümde öğrencilerin zorunlu staj sorumluluğunun olması fark etmeksizin tüm bölümlerin öğrencileri Erasmus stajından yararlanma hakkına sahiptir.

·  İmzalanacak anlaşmalar açısından bakıldığında, öğrenci yerleştirmede gönderen yüksek öğretim kurumu ile ev sahibi işletme arasında bir ikili anlaşma gerekli değildir. Bütün tarafların dahil olduğu bireysel öğrenci yerleştirme sözleşmeleri bağlayıcı olacaktır. 

STAJ ANLAŞMASI (LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIP)

Erasmus Staj hareketliliği faaliyetinden yararlanmaya hak kazanan Erasmus öğrencilerinin staj çalışmalarına ait detaylı çalışma programlarını Erasmus bölüm koordinatörleri ve staj kuruluşuyla birlikte  hazırlamaları gerekmektedir. Çalışma programı staj süresinin tamamını kapsayacak şekilde hazırlanmalıdır.  Staj Anlaşması (Learning Agreement for Traineeship) adı verilen bu belgede çalışma programının yanısıra, beceri, yeterlilikler, usta öğreticilik ve tanınma (AKTS) vs. belirtilmelidir.

· Erasmus Bölüm Koordinatörü, Erasmus Kurum Koordinatörü, Stajdan sorumlu yetkili ve öğrenci olmak üzere tüm taraflarca onaylanan Staj Anlaşmaları (Learning Agreement for Traineeship) üç nüsha olmalıdır; bir tanesi öğrencide kalır, 1 tanesi Erasmus Ofisine, diğeri de Erasmus Bölüm Koordinatörü’ne verilir.

·         Learning-Agreement-For-Traineeships için tıklayınız.

·         Learning-Agreement-For-Traineeships---Guidelines için tıklayınız.

 Başvuruda teslim edilmesi gereken belgeler

· Ev sahibi kurumdan alınan yerleştirmeye ilişkin detay ve kapsamın belirtildiği Niyet ya da Davet Mektubu. Niyet/Davet Mektubu (Staj yapılacak kurumdan staj onay belgesi: Staj konusu, kapsamı, staj tarihleri ve stajın öğrenciye katkıları belirtilmelidir. Ayrıca, kurumun antetli kağıdına yazılmalı, imzalı, mühürlü olmalı ve imzalayan yetkilinin unvanı mutlaka belirtilmelidir.) (Niyet/Davet Mektubu (Letter of Acceptance/Invitation) örneği için tıklayınız)

· Öğrenci Başvuru Formu için tıklayınız 

· Transkript

· Kısa özgeçmiş için tıklayınız. 

· Erasmus Başvuru Bilgilendirme Formu için tıklayınız.

 Gitmeden önce teslim edilmesi gereken belgeler

 · Öğrenci Başvuru Formu

 · Not çizelgesi (Transkript)

 · Kabul Mektubu/Staj Davetiyesi (Letter of Acceptance/Invitation)

 · Sigortalar (sağlık, kaza, mesuliyet)

 · Öğrenci ile imzalanan staj hareketliliği sözleşmesi ve ekleri

 · Erasmus Öğrenci Beyannamesi

 · Confirmation Letter Belgesi

 · Ziraat Bankası Giresun Şubesi Euro Hesabı ve Dilekçe

 · Pasaport ve Vize fotokopisi

  Öğrenci döndükten sonra teslim etmesi gereken belgeler:

 · Başarı belgesi (Evaluation Sheet)

 · Katılım Sertifikası (Certificate of Attendance)

 · Öğrenci Nihai Rapor Formu

 · Pasaport (kimlik bilgileri ve giriş-çıkış mühürlerinin olduğu sayfalar)

  Erasmus Staj Hareketliği Faaliyetine ilişkin gidilen ülkelere göre hibe tutarları: 

Ülke Grupları

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Aylık Hibe Staj 

(Avro)

1.    ve    2.     Grup

Program Ülkeleri

Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn,

Lüksemburg, Norveç, Almanya, Avusturya,

Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda,

İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan,

600

3. Grup Program

Ülkeleri

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya,

Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya,

Slovenya, Türkiye

400

·  Öğrencilere gidiş-dönüş seyahatleri için ayrıca destek verilmemektedir.

·  Ödemeler %80 gitmeden önce, %20 dönünce olmak üzere iki taksitte yapılır.

·  Geriye kalan %20’lik ikinci taksit, staj dönemi sonunda, öğrenciye verilen “katılım belgesi”nde ve/veya pasaport giriş/çıkış tarihlerinde yer alan kesin gerçekleşme süresi ve öğrencinin başarı ve sorumluluklarını yerine getirme düzeyi dikkate alınarak yapılır. Sorumluluklarını yerine getirmeyen ve/veya başarısız öğrencilerin hibelerinde kesinti yapılması söz konusudur.

· Öğrenciler program dahilinde yurtdışında kaldıkları süre için Avrupa Komisyonu’ndan mali destek alma şansına sahip olurlar.

 · Tahsis edilen hibe destek amaçlıdır; yapılacak tüm harcamalara yetmeyebilir.

·  Öğrencinin uçak bileti, kalacak yer ücreti, sağlık sigortası gibi giderler için Erasmus fonundan ayrıca bir ödeme yapılmaz. Bu giderler öğrencinin kendisi tarafından karşılanır.

· Erasmus hibesinin %80’i öğrenci değişime gitmeden önce, kalan %20si ise değişimden döndükten ve işlemlerini tamamlandıktan sonra ödenir. 

·  Sorumluluklarını kasıtlı olarak yerine getirmeyen ve gittiği kurumda staj programına katılım sağlamayan öğrencinin kalan ödemesinin kısmen veya tamamen yapılmaması veya yapılmış bulunan ödemesinin iadesinin istenmesi hakkı saklıdır.

. Staj hareketliliği faaliyetlerinden yararlanacak öğrenciler için Avrupa Komisyonu tarafından Çevirimiçi Dil Desteği (OLS) sistemi sunulmaktadır. Zorunlu OLS sınavını gidiş öncesinde ve dönüşte almayan ve katılımcı anketini doldurmayan öğrencilere %20’den az olmamak üzere kesinti uygulanır. Faaliyetlerine başlamadan önce ve faaliyetlerini tamamladıktan sonra ayrı ayrı olmak üzere, Çevirimiçi Dil Desteği sistemi üzerinden staj faaliyetinin gerçekleştirildiği dilden sınav olurlar. Sınavlar öğrencilerin seçilmiş olma durumlarını etkilememektedir.

. Mazeretsiz yabancı dil sınavına (OLS) katılmama durumunda Yükseköğrenim kapsamındaki herhangi bir hareketliliğe tekrar başvurmaları halinde, ağırlıklı seçim puanlarından -5 puan düşürülür.

·  Erasmus programına seçilmiş olmak, otomatik olarak hibenin hak edildiği anlamına gelmez. Hibenin yetersiz olması durumunda, hibe dağılımında öğrencilerin Erasmus başarı notları etkili olacaktır.

· Seçilen öğrenciler arasından isteyenler, maddi destekten feragat ederek hibesiz Erasmus öğrencisi olabilirler.

· Bir öğrenci sadece bir kez Erasmus staj Hareketliliği Faaliyeti'nden yararlanabilir. Hibesiz dahi olsa ikinci kez staj hareketliliği faaliyetinden yararlanılamaz.

· Öğrencinin staj faaliyeti ile ilgisi olmadan tatil günleri hariç 1 haftadan fazla süre ile misafir olduğu şehirden/ülkeden ayrılması durumunda ayrı kaldığı süreler için hibe ödemesi yapılamaz. Daha önce yapılmış olsa bile bu dönem verilen hibenin iadesi talep edilir.

ERASMUS STAJ FIRSATLARI

https://erasmusintern.org/

Not: Yukarıda önerilen staj yerleri haricinde Hibeler kısmında bulunan Avrupa Birliği Üyesi ülkelerden kendi alanınızla ilgili staj yerleri tanıdık vasıtasıyla ayarlamanız mümkündür. Ulusal Ajans üzerinden gelen yeni staj yerleri ek duyuru olarak yayınlanacaktır.

Önemli Not: Yükseköğrenim öğrencilerinin modern dünyanın gerektirdiği dijital yeterliliklere sahip olabilmeleri için, AB Komisyonu tarafından ortaya konulan girişim kapsamında, Erasmus+ Staj Faaliyeti aracılığıyla öğrencilerin dijital becerilerin geliştirilmesi planlamaktadır. Tüm disiplinlerden üniversite öğrencileri dijital becerilerini geliştirebilecekleri bir alanda (uygulama geliştirme, yapay zeka vb.) da staj faaliyetini gerçekleştirebilecektir. Ayrıca bayan katılımcıların, FeTeMM (Fen Bilimleri, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik) kariyerinde yeterince temsil edilemedikleri için özellikle bu programdan yararlanmaları beklenmektedir.

TÜM FORMLARIN BİLGİSAYAR ORTAMINDA DOLDURULMASI GEREKMEKTEDİR. ELLE DOLDURULAN FORMLAR KABUL EDİLMEYECEKTİR.