Buradasınız :
Türkçe
English
Pazar, 26.05.2019
13.11.18 | 13:28 zaman: 194 Gün

ERASMUS+ PROGRAMI 2018/2019 AKADEMİK YILI PERSONEL HAREKETLİLİĞİ İLANI

 

ERASMUS+ PROGRAMI

2018/2019 AKADEMİK YILI

PERSONEL HAREKETLİLİĞİ İLANI

 İLAN TARİHİ:

: 13 Kasım 2018 Salı

SON BAŞVURU TARİHİ:

: 04 Aralık 2018 Salı

ERASMUS PERSONEL HAREKETLİLİĞİ SEÇİM İLANI
2018 – 2019 AKADEMİK YILI  
ERASMUS PERSONEL DERS VERME ve EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARI

Üniversitemiz Erasmus Kodu: TR GIRESUN01

Ülke Kodu: Turkey/TR

İletişim: erasmus@giresun.edu.tr

 Personel hareketliliği:

· Ders Verme Dönemleri: Bu faaliyet Yükseköğretim Kurumlarının öğretim personelinin veya işletmelerden gelen personelin yurt dışındaki bir ortak Yükseköğretim Kurumunda öğretmenlik yapmasına olanak tanımaktadır. Öğretmeye yönelik personel hareketliliği herhangi bir konu veya akademik disiplinde olabilir.

·  Eğitim Alma Dönemleri: Bu faaliyet yurt dışındaki öğretim etkinlikleri (konferanslar hariç) ve ortak bir Yükseköğretim Kurumunda ya da yurt dışındaki diğer ilgili bir kuruluşta işbaşı eğitimi/gözlem süreçleri şeklinde Yükseköğretim Kurumlarının öğretmenlik yapan ve yapmayan personelinin mesleki gelişimini desteklemektedir.

PERSONELE YÖNELİK HAREKETLİLİĞİN UYGULANMASINA İLİŞKİN EK UYGUNLUK ÖLÇÜTLERİ Uygun katılımcı kurum/kuruluşlar

 · Personel ders verme hareketliliği:

 Ev sahibi kurum/kuruluş ECHE sahibi bir Yükseköğretim Kurumu olmalıdır. Ancak hibesi ödenerek davet edilecek kişi yükseköğretim kurumlarından olamaz.

Gönderen kurum/kuruluş aşağıdaki seçeneklerden bir tanesini karşılamalıdır:

· ECHE sahibi bir Yükseköğretim Kurumu; veya

· İşgücü piyasasında veya eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında faal olan herhangi bir kamu ya da özel kurum/kuruluş.

Örneğin,:

· Küçük, orta veya büyük ölçekli özel ya da kamu kurum veya kurum/kuruluşu (sosyal girişimler de dâhil)

· Yerel, bölgesel veya ulusal seviyede bir kamu kurum/kuruluşu

· Ticaret odaları, esnaf/mesleki dernekleri ve sendikalar da dâhil olmak üzere, sosyal bir ortak veya çalışma hayatının diğer bir temsilcisi

· Araştırma enstitüsü

· Vakıf

· Okul/enstitü/eğitim merkezi (herhangi bir seviyede, okul öncesi eğitimden lise sonrası eğitim alanında faaliyet gösteren kurum/kuruluşlar (mesleki eğitim ile yetişkin eğitimi dâhil)

· Kâr amacı gütmeyen bir kurum/kuruluş, dernek, STK

· Kariyer rehberliği, mesleki danışmanlık ve bilgilendirme hizmetleri sunan bir kurum/kuruluş

olabilir.

· Personel eğitim alma hareketliliği:

Gönderen kurum/kuruluş ECHE sahibi bir Yükseköğretim Kurumu olmalıdır.

Ev sahibi kurum/kuruluş aşağıdaki seçeneklerden bir tanesini karşılamalıdır:

· ECHE sahibi bir Yükseköğretim Kurumu; veya

· İşgücü piyasasında veya eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında faal olan herhangi bir kamu ya da özel kuruluş. Bakınız yukarıdaki örnekler.

Not: İdari Personeller “Eğitim Alma Hareketliliği” kapsamında davet mektubu bulunmak şartıyla yurtdışında bir işletmeye de gidebilir. Bu durumda eğitim almak üzere gidilecek işletme yurtdışında bir eğitim merkezi, araştırma merkezi, yükseköğretim kurumu ya da işletme tanımına uyan diğer bir kuruluş olabilir. Bu çerçevede, uygun bir işletmeden kastedilen büyüklükleri, yasal statüleri ve faaliyet gösterdikleri ekonomik sektör ne olursa olsun, özel veya kamuya ait her tür kurum/kuruluş ile sosyal ekonomi dâhil her tür ekonomik faaliyette bulunan girişimdir.

Not 2: Her bir katılımcı kurum/kuruluş bir Program Ülkesinde yerleşik olmalıdır. Program Ülkeleri ile Ortak Ülkeler arasındaki uluslararası yükseköğretim hareketliliği, Erasmus+ kapsamında daha ileri bir aşamada devreye sokulacaktır.

Faaliyetin süresi

Seyahat süresi hariç, 2 gündür (buna ek olarak gidiş ve dönüş 2 gün yol). Her durumda, bir ders verme faaliyeti haftalık (veya daha kısa bir kalış dönemi) en az 8 saatlik bir ders verilmesi zorunludur.Faaliyetin 1 haftadan uzun gerçekleştiği durumlarda, verilmesi gereken zorunlu ders saatinin süre ile orantılı olarak artması gerekmektedir.

Personel ders verme faaliyeti gün tabanlı bir faaliyettir ve ders verilen günler için hibe ödemesi yapılır. Bu nedenle Personel Ders Verme Hareketliliği Anlaşmasında (Staff Mobility For Teaching - Mobility Agreement) ders verme programının gün bazında belirtilmesi gerekir.

Faaliyetin gerçekleştiği yer(ler)

Personel, hareketlilik faaliyetlerini gönderen kurum/kuruluşun yerleşik olduğu ülkeden ve ikamet ettiği ülkeden farklı bir Program Ülkesinde gerçekleştirilmelidir.

Uygun katılımcılar

Öğretmeye yönelik personel hareketliliği: Yükseköğretim Kurumlarında ya da işgücü piyasasında faal olan herhangi bir kamu ya da özel kurum/kuruluşta veya eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında istihdam edilen personel (istihdam edilen doktora adayları dâhil)

Öğretime yönelik personel hareketliliği: Yükseköğretim Kurumlarında istihdam edilen personel

Kontenjan

2018-1-TR01-KA103-049962numaralı proje ile Ulusal Ajans tarafından Üniversitemize sağlanan Hibe Tutarı göz önünde bulundurularak, Personel Ders Verme Hareketlilik faaliyeti için Akademik Personel sayısı 10, Personel Eğitim Alma Hareketlilik faaliyeti için Akademik Personel Sayısı 4 ve İdari  Personel sayısı 3 olarak belirlenmiş olup, Gerekli görüldüğünde Değerlendirme Komitesi tarafından kontenjan artırımına/azaltımına gidilebilecektir.

İkili Anlaşma Gerçekleştirilen Üniversiteler için tıklayınız.

Yabancı Dil Puanı

Başvuruda bulunan Akademik Personeller arasından KPDS/ÜDS/TOEFL/YDS/IELTS/YÖKDİL’den en az 60.00 almış olanlar tercih nedeni olacaktır.

Başvuru:

· Başvuru belgeleri, Rektörlük binası 1. Kat. AB Erasmus Ofisine şahsen yapılacaktır.

· 2018-2019 akademik yılı eğitim alma hareketliliği 01 Haziran 2018 – 31 Mayıs 2020 tarihleri arasındaki faaliyetleri kapsamaktadır.

· Seçim sonuçları açıklandıktan sonra seçilen adaylar 31 Mayıs 2020’ye kadar hareketliliklerini tamamlamış ve dönmüş olmalıdır. Hareketlilik tarihleri belirlenirken 31 Mayıs 2020’ye kadar hareketliliklerin tamamlanmış olması gerekliliği dikkate alınmalıdır.

Başvuru tamamlandıktan sonra Asil listede olan katılımcı en geç 60 iş günü içerisinde evrakların tamamını (Davetiye, imzaları tamamlanmış Ders verme veya Eğitim Alma Anlaşmalarını) ofis yetkili kişisine teslim etmek zorundadır.

Personel Eğitim Alma / Personel Ders Verme Hareketliliği

Başvuru evrakları:

1. Başvuru Formu çıktısı.

 Başvuru Formu

2. Başvuru Dilekçesi (Hareketlilik faaliyetinden faydalanmak istediğini belirten)

3. Erasmus+ HE Staff Mobility agreement_teaching veya Erasmus+ HE Staff mobilityagreement_trainingbelgesi (Başvuru aşamasında belgenin başvuru yapan kişi tarafından imzalanması yeterlidir.)

·         Staff Mobility agreement_teaching

·         Staff mobility agreement_training

4. Kurum Kimlik Kartı Fotokopisi

5. 1 Adet Fotoğraf

6. KPDS/ÜDS/TOEFL/YDS/IELTS/YÖKDİL DilBelgesi Fotokopisi (Akademik Personel İçin)

7. Engelli Adayların Engelli Kimlik Kartının Fotokopisini Başvuru Belgelerine Eklemeleri Gerekmektedir.

 

Önemli Not: Personel Eğitim Alma için Erasmus+ HE StaffMobilityagreement_training/ Personel Ders Verme için Erasmus+ HE StaffMobilityagreement_teaching doldurulmalıdır.

 

Eğitim Alma ve Ders Verme Hareketliliğine seçilen adaylarca hareketliliğe başlamadan önce hazırlanması ve ERASMUS Ofisi'ne teslim edilmesi gereken belgeler:

1. Misafir olunacak üniversiteden gelen davet mektubu. ( Teslim için ek süre verilebilir)

2. Erasmus+ HE Staff Mobilityagreement_teaching veya Erasmus+ HE Staffmobilityagreement_training belgesi (gidilecek kurum tarafından  imzalanmış olmalıdır)

3.Eğitim Alma ve Ders Verme Hareketliliği Sözleşmesi (erasmus+yuksekogretim_personel_ders_verme_ve_egitim_alma_hareketliligi_icin_hibe_sozlesmesi_modeli)

4. TC Ziraat  Bankası vadesiz AVRO hesap cüzdanı fotokopisi (herhangi bir Ziraat Bankası Şubesi olabilir)

5. Seyahat biletine ilişkin fatura veya ön rezervasyon

6.Görevlendirme

7.Pasaport fotokopisi

Dönüşte ERASMUS Ofisine sunulması gereken belgeler:

1. Gidilen kurumdan alınmış olan Katılım Sertifikası (Hareketliliğinizin başlangıç ve bitiş tarihlerini içeren imzalı mühürlü bir belge).

2. Nihai Rapor: Hareketlilik Aracı kullanılarak hareketlilikten faydalanan personelin çevirim içi AB anketini (EU Survey) doldurmaları istenir.(Personel Epostasına otomatik gönderilir.)

3. Seyahat edilen tarihleri gösteren belgeler (uçuş kartları, pasaport giriş-çıkışları gibi)

4. Mobilityagreement ıslak imzalı

Değerlendirme:

· Tüm başvurular ERASMUS koordinatörlüğünce alındıktan sonra, Başvurular “Personel Hareketliliği Değerlendirme Komitesi” tarafından değerlendirilecek ve seçim sonuçları web sayfasında ilan edilecektir.

· Başvuruda bulunan personelin sunduğu Türkçe ve Yabancı dilde hazırlanmış  “Erasmus+ HE Staff Mobility agreement_training / Erasmus+ HE Staff Mobility agreement_teaching” ve Yabancı Dil durumları, Giresun Üniversitesi Rektörlüğü tarafından kurulacak “Personel Hareketliliği Değerlendirme Komitesi” tarafından değerlendirmeye alınır. Komite tarafından, şeffaflık ve tarafsızlık ilkesi esas alınarak aşağıda sunulan değerlendirme ölçütlerine göre değerlendirilecek ve sonuçlar Üniversitemiz web sayfasından ilan edilecektir.

Erasmus Personel Eğitim Alma Ve Ders Verme Hareketlilikleri Değerlendirme Ölçütleri için tıklayınız.

Eğitim Alma ve Ders Verme HAREKETLİLİĞİ İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER

Eğitim Alma ve Ders Verme Hareketliliğinin Kapsamı

ECHE (Yükseköğretim  Erasmus Beyannamesi) sahibi yükseköğretim kurumlarında çalışan akademik ve idari personelin yurtdışındaki işletmelerde ya da ECHE sahibi yükseköğretim kurumlarında eğitim almasına imkân sağlayan faaliyet alanıdır.

 1.    Eğitim Alma ve Ders Verme hareketliliği gerçekleştirilebilecek ülkeler:

 

 

Birleşik Krallık

Danimarka

Finlandiya

 İrlanda

İsveç

İzlanda

Lihtenştayn, Lüksemburg

Norveç

 

 

 

 

 

 

 

Almanya

Avusturya

Belçika

Fransa

Güney Kıbrıs

Hollanda

İspanya

İtalya

Malta

Portekiz

Yunanistan

 

Bulgaristan

Çek Cumhuriyeti

Estonya

Hırvatistan

Letonya

Litvanya

Macaristan

Makedonya

Polonya

Romanya

Slovakya

Slovenya

Hibeler:

· Eğitim Alma ve Ders Verme hareketliliğinden faydalanan yükseköğretim kurumu personelinin hak ettiği hibenin hesaplanması personelin kendi yükseköğretim kurumu tarafından, Merkez (Ulusal Ajans) tarafından belirlenen hibe hesaplama kuralları çerçevesinde yapılır.

· Eğitim Alma ve Ders Verme hareketliliğinden faydalanan personele verilen hibe katkı niteliğinde olup; Yurtdışında geçirilen döneme ilişkin masrafların tamamını karşılamaya yönelik değildir.

·Erasmus hibesinin %80'i gitmeden önce, kalan %20'si ise döndükten ve işlemler tamamlandıktan sonra Eğitim Alma ve Ders Verme hareketliliğinden faydalanacak personel ile imzalanmış olan sözleşmede faydalanıcının belirttiği Euro hesabına yatırılır.

· 2018-2019 Akademik yılı hareketliliği hibesi 1 Haziran 2018 – 31 Mayıs 2020 tarihleri arasında gerçekleşen faaliyetler içindir.

· Dileyen personel Eğitim Alma ve Ders Verme hareketliliğinden hibesiz olarak faydalanabilir.

· Eğitim Alma ve Ders Verme hareketliliği faaliyetinde, eğitim süresi en az 2 iş günü, en fazla 2 ay olarak belirlenmiştir. Ancak, Birimimiz mevcut hibe ile daha fazla personelimizin hareketlilikten yararlanmasını sağlamak amacıyla Erasmus personel hareketliliği kapsamında hibe ödemesi yapılacak süreyi  2 iş günü (buna ek olarak gidiş ve dönüş 2 gün yol) olarak sınırlandırmıştır.

· Hibe kısıtlı olduğundan, programdan mümkün olduğunca çok personelin yararlanabilmesi için başvuruları takiben Koordinatörlüğümüzün hesaplamalarının ardından, hareketlilik günleri ve katılacak personel sayılarında azaltma/artırma yapılabilir.

· Eğitim alma ve Ders Verme hareketliliğinden faydalanan personele Merkez tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde günlük/haftalık harcırah ile seyahat mesafesine göre, seyahat gideri ödemesi yapılır. Bu ödeme, yurt dışında geçirilen döneme ilişkin seyahat ve harcırah giderlerine bir katkı niteliğindedir. Seyahat gideri ödemesi, katılımcıların yerleşik oldukları yerden faaliyet yerine gitmek ve dönmek için yaptıkları seyahat maliyetine katkı niteliğindedir. Seyahat mesafesi Avrupa Komisyonu tarafından sağlanan mesafe hesaplayıcısı  (http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en) kullanılarak hesaplanmalıdır.

-          10-99 km arasındaki seyahat mesafeleri için 20 €

-          100 ila 499 km arasındaki seyahat mesafeleri için: 180 Avro

-          500 ila 1999 km arasındaki seyahat mesafeleri için: 275 Avro

-          2000 ila 2999 km arasındaki seyahat mesafeleri için: 360 Avro

-          3000 ila 3999 km arasındaki seyahat mesafeleri için: 530 Avro

-          4000 ila 7999 km arasındaki seyahat mesafeleri için: 820 Avro

-          8000 ya da daha fazla seyahat mesafeleri için: 1500 Avro

Gruplara göre Program Ülkeleri Günlük Hibe Miktarları:

 Eğitim alma hareketliliği faaliyetinden faydalanacak personele verilecek olan günlük harcırah miktarları ülkelerin yaşam standartları göz önüne alınarak, Ulusal Ajans tarafından aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

 

Ülke Grupları

 

 

 

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

 

Günlük Hibe Miktarı (Avro)

1. Grup Program Ülkeleri

Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç

153

2. Grup Program Ülkeleri

Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan

136

3. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya, Türkiye *,

119

* Yalnızca yurtdışındaki bir işletmeden ders vermek üzere davet edilen personel için kullanılmaktadır.