Erasmus Komisyonu Toplantı Kararları Duyurusu

04 Ağustos 2020 Salı

Rektörlük Makamının 28/07/2020 tarih ve 34368797-310.99-E.33142 sayılı oluru ile oluşturulan Erasmus Komisyonu,  Covid-19 salgının Erasmus programı üzerindeki etkilerini değerlendirerek  Erasmus programının sağlıklı yürütülmesi amacıyla aşağıda yer alan tedbir ve kararları almıştır.
 
 1. 2020/2021 Güz Dönemi Öğrenci Öğrenim Hareketliliğinin durdurulması:
Covid 19 Salgını nedeniyle 13.03.2020 tarihli YÖK bildirisinde değişim programı faaliyetlerinin ikinci bir duyuruya kadar iptal edilmesi yönündeki kararın alınmasıyla, Erasmus Koordinatörlüğünce çalışması sürdürülen 2020/2021 yılı güz dönemi Erasmus öğrenim hareketliliği için öğrenci seçim faaliyetleri durdurulmuş ve ilana çıkılmamıştır. Akabinde 22.05.2020 tarihli Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı Türkiye Ulusal Ajansı tarafından Yükseköğretim kurumlarına iletilen bilgilendirme yazısıyla isteyen üniversitelerin güz dönemine yönelik öğrenci seçim ve nominasyon işlemlerini yapılabileceği belirtilmiş, ancak bahsi geçen yazıda öğrencilere bu durumun ihtimallere binaen yapıldığı ve hareketliliğin fiziksel olarak devam etmeme durumunun kuvvetle muhtemel olduğundan bahsedilmiş ve konuya ilişkin alınacak nihai karar Yükseköğretim kurumlarının takdirine bırakılmıştır. Bu bağlamda Komisyonumuz aşağıda belirtilen nedenlerden dolayı 2020/2021 öğretim yılı güz dönemine yönelik öğrenim hareketliliği için öğrenci ilanına çıkmamayı uygun görmüştür.
 
 • 13.03.2020 YÖK bildirisinde değişim programı faaliyetlerinin ikinci bir duyuruya kadar iptal edilmesi ile ilgili mevcut kararın aksini bildirir ikinci bir kararın/duyuru/bildirinin olmaması,
 • Üniversitemiz Güz dönemine yönelik öğrenci seçim sürecini şu an itibariyle tamamlamış olsa dahi öğrenim görecekleri karşı kurumlarda güz dönemi öğrenim hareketliliği için öğrenci nominasyon (aday gösterilme) son tarihlerinin geçmiş olması,
 • 2020/2021 Güz Dönemi ilanına çıkılsa bile öğrenci seçimi için gerekli olan İngilizce yeterlilik sınavının yapılması için yeterli sürenin olmaması,
 • E.3029 sayılı 22.05.2020 tarihli Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı Türkiye Ulusal Ajansı’ndan iletilen bilgilendirme yazısı Madde 13 ve Madde 14 ile belirtilen ihtimal durumundan doğan güz dönemi hareketlilik harcamalarının mücbir sebep kapsamında değerlendirilmeyeceği ve çevrimiçi hareketliliğin hibelendirilmeyecek oluşu,
 • Öğrenim faaliyeti için öğrenci seçilse dahi, öğrencilerin gidecekleri ülkeye yönelik seyahat kısıtlamalarının devam etmesi/sürekli güncellenmesi ve AB üyesi ülkelerin salgın nedeniyle vize uygulamalarında yeni kısıtlamalara gitme ihtimalinin olması,
 • Fiziksel eğitime başlayamama halinde öğrencinin eğitim öğrenim kalitesinin göz ardı edilmemesi,
 • Çevrimiçi Erasmus faaliyetinin Erasmus’un kültürel etkileşim, uluslararasılaşma, aktif yurttaşlık vb asıl amacından uzaklaşabilme ihtimali,
 • T.C. Sağlık Bakanlığı Tedbirleri kapsamında henüz tam anlamıyla bitmemiş olan salgın için tedbirlere uyum sağlanması.
 
 1. Personel Hareketliliği ile alınan kararlar
2020/2021 Akademik Yılı Erasmus Personel Hareketliliği İlanları 13 Mart 2020 tarihli 31067 sayılı Resmi gazetede “Kamu Görevlilerinin Yurtdışına Çıkış İzni” konulu bildiri ile tüm yurtdışı çıkışları ikinci bir duyuruya kadar durdurulmuş, Erasmus+ Hareketliliklerinde seçilmiş ancak pandemi nedeniyle hareketliliğini gerçekleştirememiş personele faaliyetini öteleme hakkı verilmişti. Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı Türkiye Ulusal Ajansı’ndan gelen bilgilendirme yazılarında belirtildiği üzere 2018, 2019 yıllarına ait Erasmus projeleri ile Seven Doors to Europe isimli konsorsiyum projesi kapsamında seçilmiş olan personelin proje süresi içinde aynı kurumdan olmak ve kabul mektuplarını yeni tarihlere göre yenilemek şartıyla hareketlilikten faydalanmaları sağlanacaktır.
 
YÖK, T.C Sağlık Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı Türkiye Ulusal Ajansı’ndan gelen tavsiyeler, tedbirler, bilgilendirmeler kapsamında;
 •   2018 Projesi ötelenen personel hareketliliklerin gerçekleştirilmesi için seçilmiş personele 31/05/2021 tarihine kadar haklarını kullanabilmesi hususunda hatırlatma yapılması,
 •   2019 Projesi ötelenen personel hareketliliklerin gerçekleştirilmesi için seçilmiş personele 31/05/2022 tarihine kadar haklarını kullanabilmesi hususunda hatırlatma yapılması,
 •   Seven Doors to Europe Projesi ötelenen personel hareketliliklerin gerçekleştirilmesi için seçilmiş personele 31/05/2022 tarihine kadar haklarını kullanabilmesi hususunda hatırlatma yapılması,
 •   2020 Projesi Hibe sözleşmesinin imzalanmasını takiben personel hareketliliği için uygun bulunan tarihlerde ilan açılması uygun görülmüştür.