İç ve Dış Paydaşlar

İÇ PAYDAŞ:  Akademik Personel, İdari Personel, Giresun  Üniversitesi
Öğrencileri, Diğer Akademik Birim ve Koordinatörlükler

DIŞ PAYDAŞ : Yükseköğretim Kurulu, Türkiye Ulusal Ajansı, Uluslararası
Üniversiteler, Konsorsiyum Ortak Kurumları