Misyon ve Vizyon

Misyon, Vizyon ve Kalite Politikası

MİSYON
Erasmus+ programı kapsamında eğitim ve öğretim faaliyetlerinin etkin, tarafsız ve şeffaf bir şekilde yürütülmesini sağlamak ve  yurtdışında hem ülkemizin hem de üniversitemizin tanınırlığını artırarak yurtdışından öğrenci, akademik ve idari personeli üniversitemize yönlendirmek,

Yurtdışından ders verme hareketliliği ile gelen akademik personelin bilgi paylaşımı ile eğitimimize farklı bakış açıları kazandırmak,

Erasmus+ programı kapsamında yer alan program ülkelerindeki ve ortak ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarıyla yapılan ikili anlaşmalarla  iş birliklerini kalıcı ve sürdürebilir yapmaktır.


VİZYON
AB Eğitim Programlarına en üst düzeyde katılan, Bologna süreciyle uyumlu, uluslararasılaşmış bir üniversite ortamı yaratılmasına katkı sağlayan,

Kültürel işbirliğinin avantajlarının bilincinde olup üniversitesine ve ülkesine yararlı olmayı hedefleyen ve bu değerleri geliştirmek için çalışan;

Öğrenci, akademik ve idari personele sunduğumuz yurtdışı olanaklarla uluslararası değişim ve işbirliği sağlayan bir koordinatörlük olmak.


Kalite Politikası

Erasmus Kurum Koordinatörlüğü yurtdışı ile olan işbirlikleri kapsamında eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerinde kalite hedefli yönetim sistemini esas almaktadır. Etkin, şeffaf, verimli, tarafsız koordinatörlük olmak amacıyla kalite odaklı bir stratejiyi benimsemiştir. Temel hedefi uluslararasılaşma olan Koordinatörlüğümüz kalite ve yenilik odaklı sistemi esas almaktadır. Sunduğumuz hizmet konusunda gereğinin yapılması için planlı ve sistematik olarak hazırlanan ve uygulanan iş akışımız bulunmaktadır.