Sıkça Sorulan Sorular

Sıkça Sorulan Sorular

 • Erasmus nedir?

Programın amacı Avrupa'da yüksek öğretimin kalitesini artırmak ve Avrupa boyutunu güçlendirmektir. Bu hedef, Avrupa'nın değişik ülkelerindeki iyi uygulamaları Avrupa'nın bütününün istifadesine sunmak olarak özetlenebilir. Erasmus programı, belirtilen amaçları; üniversiteler arasında ülkelerarası işbirliğini teşvik ederek, öğrencilerin ve eğitimcilerin Avrupa'da karşılıklı değişimini sağlayarak ve programa katılan ülkelerdeki çalışmaların ve alınan derecelerin akademik olarak tanınması ve şeffaflığın gelişmesine katkıda bulunarak gerçekleştirmeye çalışmaktadır.

 • Erasmus kapsamında öğrenci değişimi programından nasıl faydalanabiliriz?

Erasmus programı LLP/ Yaşamboyu Öğrenim Programına dahil ülkeler olan Avrupa Birliği üyesi 27 ülke, Avrupa Birliğine üye olmayıp Avrupa Ekonomik Alanı üyesi İzlanda, Lihtenştayn, Norveç ve Avrupa Birliğine üye olmaya aday Hırvatistan ve Türkiye yüksek öğretim kurumlarının istifadesine açıktır.

 • Bu programa katılmak için ne yapmalıyız?

Programa katılmak için üniversitemizin web sayfası olan www.giresun.edu.tr adresinden yapılacak olan yeni dönem başvuru ilanlarını ve üniversitemiz içerisinde belirli yerlerde yapıştırılacak olan afişleri takip etmeniz belirtilen aşamalara uymanız gerekmektedir.

 • Not ortalaması önemlimidir?

Hareketlilik faaliyetleri sırasında not ortalaması önemlidir. Not ortalaması ile ilgili hususlar Ulusal Ajans tarafından hazırlanan Erasmus Uygulama El kitasbında belirtilmişti. 4’lük sistemde ön lisans ve lisans öğrencileri için en az 2,20; yüksek lisans ve doktora öğrencileri için ise en az 2,50 olmalıdır.

 • Sınavı kazandıktan sonra izlememiz gereken prosedür nedir?

Sınavı kazanan ve Onay işlemini yapan öğrencimiz vizesini alana kadar ERASMUS ADAY ÖĞRENCİ statüsündedir. Onay işlemini yapan öğrencimiz, bu aşamadan sonra bölüm koordinatörü ile iletişime geçerek başvuru için gerekli olan formları eksiksiz, imzalı ve orijinal olarak doldurmak ve karşı üniversiteye göndermek durumundadır.

 • Ülkelerin gruplara ayrılması neye göre belirlenir?

Ülkelerin gruplara göre ayrılıp para miktarlarının belirlenmesi Ulusal Ajans tarafından gerçekleştirilir. Bu ayrım yapılırken ülkelerin hayat şartları göz önünde bulundurulur.

 • Vize için üniversiteden yazı almamıza rağmen niçin konsoloslukta vize ücreti ödüyoruz?

Üniversiteden vize yazısının alınması vizeyi kolay almanızı sağlamak içindir. Bazı Konsoloslukların ya da Büyükelçiliklerin vize ücreti talebinde bulunması tamamen o kurumların inisiyatifindedir zira bu kurumlar, bulundukları ülkeler içerisinde bağımsızdır ve bu tarz uygulamaları tamamen bağlı oldukları devletlerle alakalıdır.

 • Learning Agreement (LA) öğretim anlaşmasını neden üç tane yapıyoruz?

LA, öğrenim anlaşması demektir ve bir belgenin anlaşma olabilmesi için buna taraf olan kurum ve kişiler tarafından imzalanması gerekmektedir. Burada üç adet imzalanan LA’nın bir tanesi öğrencide bir tanesi yurtdışında öğrenim görecek olduğu üniversitede bir tanede Giresun Üniversitesinde bulunması gerekmektedir. Gerekli imzaların eksik olması ve üç adet olmaması durumunda bu belge anlaşma vasfı yoktur.

 • Hibe anlaşmasını neden iki tane yapıyoruz?

Hibe anlaşmasını iki nüsha halinde yapılmasının nedeni LA’da olduğu gibi bu belgenin bir anlaşma olması için imza atan tarafların her birinin elinde bulunması gerektiğindendir. Hibe sözleşmesinin her iki nüshası da imzalandıktan sonra öğrenci bir nüshasını alabilir.

 • Neden sağlık poliçesi istiyorsunuz?

Sağlık poliçesi Erasmus Öğrenim Hareketliliğine katılan öğrenciden zaruri olarak istenilen bir evrak değildir. Sigorta yaptırılmasının amacı karşılaşılabilecek bir soruna karşı tedbir amaçlıdır. Yaptırılması Giresun Üniversitesi tarafından zaruri görülmemektedir ancak bazı konsolosluklar da sağlık sigortası isteyebilmektedir o nedenle sigorta yaptırmadan önce konsolosluktan gerekli bilgiyi almak ve ona göre davranmak daha sağlıklı olacaktır.

 • Neden vekâletname istiyorsunuz?

Vekâletname istenmesindeki amaç; öğrenci yurtdışına çıktıktan sonra gerek okulda gerekse para konusunda kendisinin yapması gereken bir işlemle karşılaşıldığında sorun yaşamaması ve işlemlerinin sanki öğrenci yurtdışına gitmemiş gibi burada yürümesini sağlamak içindir. Vekâletname verilmesi zaruri değildir tamamen tedbir amaçlıdır.

 • Neden EURO hesabı açtırmak gereklidir?

Euro hesabı açtırılmasının nedeni, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığın (Ulusal Ajans)’dan Türkiye’deki üniversitelere paranın Euro üzerinden aktarılması ve üniversite bütçelerinde paranın Euro olarak bulunmasıdır. Bu nedenle Üniversite bütçesinde Euro olarak bulunan para öğrenciye de Euro olarak aktarılır.

 • Hibe anlaşmasının üstündeki tarihler neye göre belirlenir?

Hibe anlaşmasının üstündeki tarih davet mektubu üzerinde geçen tarihe göre belirlenir ve buna süre göre ödeme yapılır o nedenle davet mektubu üzerinde öğrencinin yurtdışında kalacak olduğu süre net olarak ifade edilmek zorundadır.  

 • Neden hibe anlaşmasının üzerindeki tarihler ay ve hafta olarak yazılıyor?

Hibe anlaşmasının üzerindeki süre ay ve hafta olarak yazılmak zorundadır zira hibe miktarı ay ve hafta bazında hesaplanır.

 • Yurtdışında eğitim görülecek olan üniversitelerde barınacak yeri nasıl bulacağız?

Yurtdışında eğitim görecek olduğuz süre zarfında kalacak yeriniz genel olarak yurtdışındaki üniversite tarafından temin edilmektedir. Üniversite bu konuda öğrenciye yönlendirme yapmaktadır ancak bazı ülkeler ve üniversitelerde ise kalacak yer tamamen öğrenci tarafından ayarlanmak durumundadır.

 • Hibeler ne zaman yatar?

Hibeler, öğrencilerimizin evraklarını eksiksiz ve talep edilen şekilde tamamlamalarından sonra ortalama bir hafta içerisinde yatar.

 • Gidilen ülkede bizi karşılayacaklar mı?

Gidilecek olan ülkelerde öğrencilerin havaalanlarında, otobüs terminallerinde yâda tren istasyonlarında karşılanması tamamen karşı üniversitenin inisiyatifindedir. Bu konuda bağlayıcı bir hüküm yoktur.

 • Verilen hibeler bize kaldığımız süre zarfında yeterli olacak mı?

Hibe miktarları ülkelerin hayat standartları göz önüne alınarak Ulusal Ajans tarafından belirlenir. Bu nedenle ortalama bir harcamayla belli yerlerde bu paranın yetmesi mümkün olabilir ancak burada unutulmamalıdır ki öğrencilere verilen hibe onların yurtdışındaki masraflarını karşılayacak olan bir maaş değil bir burstur. Diğer bir nokta ise paranın yetip yetmemesi öğrencinin yapacak olduğu harcamayla alakalı bir durumdur. 

 • Gidilen üniversitelerde alacağımız dersler İngilizce mi olacak?

Öğrencilerimizin yurtdışında eğitim görecekleri üniversitelerdeki derslerin İngilizce ya da o ülkenin kendi dilinde olması tamamen üniversite ile alakalı bir durumdur. Bu nedenle öğrencilerimizin Erasmus başvuru döneminde bilinçli tercih yapmaları ve gitmek istedikleri yerleri önceden araştırmaları önerilir.

 • Daha önce giden bazı öğrenciler Fransa’da ve İtalya’da derslerin İngilizce olmadığını söylüyorlar bu konuda aynı durum bizim başımıza gelirse ne yapacağız?

Batı Avrupa ülkelerinde (Fransa,Almanya.İspanya,İtalya vb.) üniversiteler kendi dillerinde eğitime öncelik verdiklerinden ve bazı üniversiteler hariç tüm üniversitelerde bulunulan ülkeye ait dil baz alındığından bulunulan ülkenin dili eğitim dili olarak geçerlidir

 • Gittiğimiz üniversitede dil kursu ve bunun hibesini alabilir miyiz?

Batı Avrupa ülkeleri hariç (Fransa,Almanya.İspanya,İtalya,vb?.) diğer ülkelerin dillerinden hibe alınarak faydalanılabilinir. (Hangi ülkelerin kapsam içerisinde olduğunu görebilmek için erasmus uygulama el kitabına bakılmalıdır.)

 • Hangi üniversitelere gidebilirim?

Her bölümün anlaşmalı olduğu üniversiteler farklıdır. Bölümün anlaşmalı olduğu üniversiteler ise web sayfasında başvuru tarihleri resmi olarak ilan edildikten ve online başvuru yapıldığı sırada görülmektedir.

 • Belgelerim tam olmadan hibem yatmaz mı?

Taahhütname evrakında belirtilmiş bulunan evrakların teslimi gerçekleşmeden hibeler yatırılmaz.  

 • İntibak formunu nasıl dolduracağım?

İntibak formu Öğrenim Anlaşması hazırlanırken almış bulunan derslerin öğrencinin kendi üniversitesinde hangi derslere karşılık geldiğini gösteren formdur. Derslerin seçimi ile alakalı olduğundan bölüm koordinatörlerinin yardımı ile doldurulması ve bölüm koordinatörleri ile bölüm başkanı ve yardımcılarına  imzalatılması gerekmektedir.

 • Kabul mektubum gelmedi ne yapacağım?

Her üniversitenin sistemi farklıdır. Bazı üniversiteler kabul mektuplarını normal süreçten erken gönderebilirken bazı üniversiteler geç gönderebilir. Normal sürecin dışında gelişen bir durum söz konusuysa bölüm koordinatörleri tarafından destek alınarak kabul mektubunun gönderilebilmesini rica etmek amacıyla karşı üniversiteye mail atılabilir veyahut karşı üniversite aranılabilir.

 • Learning Agreement (öğrenim anlaşmalarına) karşı üniversiteye fotokopisini almadan postaladım ne yapacağım?

Learning Agreementler karşı üniversiteye gönderilmeden bir fotokopisi alınmalıdır. Fotokopisi alınmadığı takdirde imzalanmamış haldeki Learning Agreementin faxı istenilmelidir.

 • Vizem çıkmadı ders kaydımı yaptırayım mı?

Erasmus Programı dahilinde de bulunulsa vize alımının %100 garantisi bulunmamaktadır. Vize alınamamışsa ders kayıtlarının yapılması ve eğitim dönemine devam edilmesi mecburidir.

 • Erasmusla yurt dışındaki üniversitede öğrenimimi devam edeceğim harcı hangi üniversiteye yatıracağım?

Erasmus programına devam edildiği dönem içerisinde harç öğrencinin kendi üniversitesine yatırılır. 

 • Yurt dışına çıkmadan Giresun Üniversite’sinde kayıt ve ders seçimi yapacak mıyım?

Erasmus programı dahilinde Erasmus öğrencisi olunup olunmayacağı kesinleştikten sonra ders kaydı yapılmaz ders kaydı yapılmayacağından ders seçimi de yapılmaz.

 • Öğrenci beyannamesi nedir? Şehir dışındayım almasam olur mu?

Erasmus öğrenci beyannamesi (Erasmus öğrencisi statüsü) Erasmus uygunluk kriterlerini karşılayan ve üniversiteleri tarafından uygun bir ortak üniversitede öğrenim görmek ya da bir işletemeye veya diğer uygun bir kuruluşa staj amaçlı yerleştirilmek suretiyle yurtdışında bir erasmus süresi geçirmek üzere seçilmiş olan öğrencilere verilir. Erasmus öğrencisi olarak beklenti içerisinde bulunduğunuz haklarınızı, yine erasmus öğrencisi olarak yapmanız gerekenleri görebilmeniz için  Erasmus öğrenci beyannamesi her ne koşulda olunursa olsun  alınmalıdır.

 • Vekâletnameyi memleketimde çıkaracağım size getirsem olur mu?

Vekâletname (para işlemleri ya da öğrenci işlemleriyle ilgili olarak yaşanabilecek bir sorun karşısında vekil bıraktığınız kişinin sizin  adınıza işlemleri yürütmesi için gereklidir, zaruri olmadığından çıkartılmayabilinir. Vekil olunan kişinin bilinebilmesi ve resmiyetlik içermesi açısından vekâletname çıkarılacaksa bir fotokopisi teslim edilmelidir.

 • Öğrenci üniversiteye başladığı yıl Erasmus programından yararlanabilir mi?

Öğrenci üniversiteye başladığı yılın 1. dönemi değil 2. dönemin sonunda Erasmus programına başvurabilir.

 • Ön lisans öğrencileri değişim yapılabilir mi?

Evet yapabilir. 

 • Yüksek lisans için Erasmus’tan faydalanan bir öğrenci doktora içinde başvuru yapabilir mi?

Erasmus programından öğrenci statüsünde 1 kereden fazla yararlanılamamaktadır.

 • Diploma ekinin uygulamadaki faydası nedir?

Diploma eki, Giresun Üniversitesi mezunu bir öğrenci, yurtdışında herhangi bir üniversitenin Yüksek Lisans programına başvurduğunda kendisine diploma denkliği sağlar. http://www.yok.gov.tr/egitim/ab/ab.htm

 • Hibe anlaşmasında yazılması gereken kodları nereden bulabiliriz?

Hibe anlaşmasında yazılması gereken kodlar Erasmus uygulama el kitabı incelenerek bulunulabilir.

 • Öğrenimimi yurt dışında tamamladım %20’lik hibeyi almak için ne yapmalıyım?

%20’lik hibenin alınabilmesi için teslim edilmesi gereken evraklar bulunmaktadır. Teslim edilmesi gereken evraklar karşı üniversiteden alınması gereken transkript, kalınan süreyi kesin olarak belirten teyit belgesi (confirmation sheet), Erasmus uygulama el kitabından bulunulabilecek ve öğrencilerin memnuniyetini ya da şikayetlerini açıkça belirtebilmelerine yardımcı olabilecek öğrenci faaliyet raporu formu ve pasaport giriş-çıkışın gösterildiği fotokopidir. Bu evraklar eksiksiz olarak teslim edildikten sonra öğrencilerin geri kalan hibeleri yatırılmaktadır.

 • İki dönemliğine gittim bir dönem kaldım ne yapmalıyım?

Geri dönüş evrakları arasında bulunan ve getirilmesi ya da karşı üniversiteden gönderilmesi zorunlu bulunan, öğrencinin hangi tarih aralıklarında karşı üniversitede kaldığını kesin olarak belirten teyit belgesine (confirmation sheet) bakılarak hesaplama yapılmaktadır. Hesabın uygunluğuna göre öğrenci Erasmus öğrencisi olarak devam etmediği dönemin hibesini bankaya yatırmaktadır.

 • Gittiğim üniversitede planlanan faaliyet dönemi tamamlanmadan geri döndüm takdirde nasıl bir uygulamayla karşılaşırım?

Öğrencilerin, zorunluluk nedeniyle (ailevi sebepler, sağlık sebepleri gibi) planlanan hareketlilik faaliyeti döneminden erken dönmesi durumunda, öğrencinin yurtdışında kaldığı süre karşılığı hibe miktarı öğrenci de bırakılmak üzere fazladan ödenen hibenin iadesi istenir. Öğrencinin gerekçe göstermeksizin faaliyet dönemini tamamlaması halinde ise, bütün hibe geri alınır. Her ne koşul olursa olsun Erasmus hibesini alıp yurtdışına çıkan bir öğrenci, kesinlikle ikinci kez Erasmus öğrencisi olamaz.

 • Ders intibaklarındaki ECTS kredileri neye göre düzenleniyor?

ECTS kredileri bölümler tarafından dersin zorluğu ve ders öncesindeki ön hazırlığa göre düzenleniyor. Örneğin, Mühendislik Fakültesinde 4 kredi olan bir dersin ECTS karşılığı bu kredi miktarından daha fazla olabilir.

 • Engelli öğrenciyim şartlar benim için de aynı mı?

Erasmus programına katılım şartları değerlendirildiğinde Engelli öğrencilerimiz gerek değerlendirme gerekse hibe alımı konusunda kesinlikle eksi bir durumda değil aksine daha fazla kazanımları vardır.

 • Dönüşte alacağım %20’lik hibenin verilmeme olasılığı var mı?

Bir öğrenci nasıl ki başvuru döneminde gerekli başarıyı gösterip yurtdışına çıkmaya hak kazanıyorsa (tabi bunun karşılığı olarak Erasmus hibesi de alır), başarısızlık karşısında da belli yaptırımlarla karşı karşıya gelebilir. 

 • Sınavda yedekler listesindeyim ne yapmalıyım?

Yedek durumunda bulunan öğrencilerin asil durumda bulunan öğrencilerin yerleşmelerini beklemeleri gerekmektedir. Asil öğrencilerin yerleşmelerinden itibaren boş kontenjanlar kalmış ise yedek öğrencilere şans tanınmaktadır.

 • Tercihimi değiştirmek istiyorum ne yapabilirim?

Öğrencilerin tercih değişikliği yapabilmesi için boş kontenjanların bulunması gerekmektedir. Boş kontenjanlar olduğu müddetçe gerekli olan bölüm koordinatörü tarafından onay verilmiş ve imzalanmış dilekçenin teslim edilmesidir.