HİBE ÖDEMESİ- Öğrenci Dönüş Hibe Ödeme İşlemleri ve Gerekli Evraklar

14 Ocak 2022 Cuma

Değerli Öğrencilerimiz,
Öğrenci hareketliliğinizi tamamladığınızda kalan hibenizin ve varsa zorunlu PCR test ücretinin ödenmesiyle ilgili olarak aşağıdaki duyuruyu dikkatle okuyunuz.
 
Gittiğiniz ülkede zorunlu karantinada kaldıysanız, zorunlu karantinada geçen süre için bireysel destek hibesi almanız mümkündür.
 1. Sadece ev sahibi (gittiğiniz üniversitenin olduğu ülke) ülkede geçirilen karantina günleri için bireysel destek verilir. Dönüşte Türkiye’de geçirilen karantina süresi için hibe verilemez.
 2. Zorunlu karantina günleri için bireysel destek dışında başka bir ödeme yapılamaz.
 3. Zorunlu karantina günlerinin hibelendirilmesi için ev sahibi kuruluştan katılım sertifikasının zorunlu karantina günlerini de kapsayacak şekilde düzenlenmesi istenebilir veya zorunlu karantinada geçen günleri kanıtlayan başka bir belge (zorunlu karantinanın geçirildiği yurt yönetiminden/misafirhaneden alınan belgeler) yeterlidir.
 
 
Kalan ödemenizle ilgili iş akışı şu şekildedir:
 1. Ödeme işleminizin başlatılması için, evraklarınızı hareketlilik bitiş tarihinden itibaren 15 gün içinde teslim etmeniz gerekmektedir. Katılım belgesi, Nihai rapor... vs işlemlerinizi bitirmiş olmalısınız.
 2. Katılım belgenizde yazan tarihlere göre kesin hareketlilik süreniz tekrar hesaplanır ve kalan %30 luk hibeniz için işlem başlatılır.
 3. Gerekli evraklar Koordinatörlüğümüzce hazırlanarak, yetkili kişilerden imzalar alındıktan sonra,  Üniversitemiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilir.
 4. SGDB evraklarınızı kontrol ederek gerekli işlemleri yapar ve ödeme emrini ilgili bankaya iletir.
 5. Hibeniz bütün belgeleri teslim ettiğiniz tarihten itibaren en fazla 20 iş  günü içinde dilekçede bildirdiğiniz hesabınıza aktarılır.
 
Kalan hibe ödemesi ile ilgili olarak aşağıdaki evrakları e-posta ile erasmus@giresun.edu.tr adresine iletmeniz yeterlidir.
 
Teslim edilecek belgeler:
 1. Katılım Belgesi
 2. Pasaport Fotokopisi (Fotoğraflı sayfa ve giriş-çıkış mühürlü sayfalar)
 3. PCR Testi Faturası/Makbuzu (Zorunlu olduğuna dair Belgeler- zorunluğu bildiren ilgili makamdan -konsolosluk, yurt, okul, havayolu şirketi- alınmış yazı veya zorunluluğu bildiren internet sayfası çıktısı)*
 4. Zorunlu karantina süresini gösteren belge (varsa)
 5. Dilekçe için tıklayınız (Ekli dilekçe formatını kullanınız)
 
* Zorunlu PCR test ücretlerinin Erasmus bütçesinden belli bir oran ve  bütçe imkanları dahilinde belgelendirmek ve zorunluluğunun kanıtlanması şartıyla karşılanması mümkündür
Bu sebeple, test ücretinin ödenebilmesi için testin zorunlu olması ve zorunlu olduğunun belge ile kanıtlanması gereklidir. 
Ödeme işlemleri için sorularınızı bize erasmus@giresun.edu.tr adresinden ulaştırabilirsiniz.