2022-2023 Bahar Dönemi Öğrenim Hareketliliği Faaliyetini Kazanan Öğrenciler için bilgilendirme

04 Ocak 2023 Çarşamba

Değerli öğrencilerimiz,

2022-2023 akademik yılı bahar dönemi için Erasmus Öğrenim Hareketliliği faaliyetinden yararlanmaya hak kazanan öğrenciler için yapılacak iş/işlemler ve izlenecek süreç ile ilgili öğrencilerimize yardımcı olmak amacı ile Koordinatörlüğümüz tarafından hazırlanan bilgilendirme metni aşağıda sunulmuştur. Lütfen bilgilendirme metnini dikkatlice okuyunuz.

Hareketlilik öncesi:

1- Aday Gösterilme (Nominasyon) Programdan yararlanmaya hak kazanan öğrencilerin bilgileri e-posta aracılığıyla Erasmus Ofisi tarafından öğrencilerin başvuru esnasında tercih ettikleri üniversitelere bildirilir.
Aday gösterilme sürecinde karşı kurum tarafından öğrenci ile iletişime geçerek başvuru süreçlerine ilişkin bilgilendirme e-maili gönderir. Bu aşamada karşı kurum öğrencilerden (application form) ve Öğrenim Anlaşması (Learning Agreement) ve dil yeterlilik  belgeleri talep edilebilir. Öğrenciler bu formları doldurup, gerekli imzaları tamamlayarak karşı kuruma iletmekle yükümlüdür.

Not: Karşı kurumun nominasyon işlemi yapılan öğrencilerde dil yeterlik belgesi istenmesi durumunda söz konusu belge Koordinatörlüğümüz tarafından öğrencilerin yabancı dil sınavından almış oldukları puan esasında düzenlenebilmektedir.

2-Kabul Mektubu:

Karşı kurum tarafından başvurusu uygun bulunan öğrencilere kabul mektubu (acceptance letter) gönderilir.
Kurumun antetli kağıdına hazırlanacak Kabul Mektubunda şu bilgiler yer almalıdır:
*Kabul mektubunda öğrencinin ilgili üniversiteye kabul edildiği yazmalıdır.
*Tercihen İngilizce olmalıdır.
*Hareketlilik başlangıç ve bitiş tarihini içermelidir. (1 akademik yarıyılı kapsayacak şekilde)
*Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği faaliyetinin yapılacağı kurumun ilgili kişisi tarafından hazırlanan Kabul Mektubu üzerinde belge hazırlanma tarihi, imza ve mühür yer almalıdır.
Öğrenciler kendilerine taranmış olarak gönderilen kabul mektuplarını ve öğrenim anlaşmalarını e-posta aracılığıyla erasmusplus@giresun.edu.tr üzerinden Üniversitemiz  Erasmus Koordinatörlüğüne iletmeleri gerekir. 

 

 3- Vize başvurusu:

Kabul mektubunu temin eden öğrencilerin faaliyet için gidecekleri ülkeye seyahat edebilmeleri için vize almaları gerekmektedir. Vize başvurusu için gerekli evrakların neler olduğunu öğrencilerin ilgili ülkelerin Konsolosluklarından şahsi olarak öğrenmeleri ve bu belgeleri temin etmeleri gerekmektedir. Her ülkenin vize politikası değişkenlik gösterdiğinden Koordinatörlüğümüz bu konuda öğrencilere net bir bilgi sağlayamamaktadır. Ancak öğrencilerin vize başvurusunu desteklemek amacıyla Koordinatörlüğümüz tarafından öğrencinin gideceği ülkeye ve geçireceği süreye bağlı olarak alacağı hibe miktarını gösteren hibe teyit mektubu (grant confirmation letter) ve dil yeterlik (language competency) belgesi hazırlanmaktadır. Bu belgeler öğrenciye Türkçe ve İngilizce dillerinde hazırlanarak ıslak imzalı ve mühürlü olarak teslim edilir. Öğrenciler belgeleri Erasmus ofisinden şahsen temin etmekle yükümlüdür. Öğrencilerimizin vize randevusu alırken ofisten bu evrakları temin etme süresini hesaba katarak randevu almaları tavsiye olunur.
Vize başvurusunun çeşitli sebeplerle reddedilmesinden Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğü sorumlu değildir. Vize ve pasaport başvurularını yapmak tamamen öğrencinin sorumluluğundadır. 

4- Vize sonrası süreç:

Vizesini alan öğrenciler erasmusplus@giresun.edu.tr üzerinden Koordinatörlüğe bilgi verir ve öğrenci ile Erasmus Koordinatörlüğünde karşılıklı hibe sözleşmesi imzalanır. 
Hibe sözleşmesinin imzalanmasını takiben öğrencinin %80'lik hibe işlemleri başlatılır. Hibe işlemleri için gerekli bilgilendirme  Koordinatörlük internet sitesi duyurular kısmında 'HİBE ÖDEMESİ' başlığı altında mevcuttur. Öğrencilerin hibe işlemlerini burada yer alan bilgiye göre gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

 
Akademik Eşdeğerlik Formu:


Akademik Eşdeğerlik Formu, Erasmus programı 'Öğrenim Hareketliliği' faaliyeti kapsamında karşı kurumdan alınan derslerin üniversitemizde tanınmasını teminat altına almak için hazıralanan bir belgedir.  Öğrencinin öğrenim anlaşmasına göre ev sahibi kurumda alacağı derslerin üniversitemizde hangi derslere eşdeğer sayılacağını gösterir. Bu belgenin öğrenciler ile hibe sözleşmesi imzalana kadar Erasmus Koordinatörlüğüne şahsen teslim edilmesi gerekmektedir. Söz konusu belgeye ulaşmak için
 tıklayınız
  
OLA (Online Learning Agreement)

Avrupa Komisyonu’nun "Kağıtsız Erasmus Projesi" (Erasmus Without Paper) kapsamında, Erasmus hareketlilikleri için kullanılan belgelerin dijitalleştirilmesi hedeflenmektedir. Bu çerçevede, bundan sonraki süreç içerisinde Öğrenim ve Staj hareketlilikleri kapsamında gerekli belgelerden birisi olan Öğrenim Anlaşması (Learning Agreement) için OLA (Online Learning Agreement) platformu kullanılacaktır. Bu kapsamda, karşı kurum tarafından online learning agreement düzenlenmesi talep edilen öğrenciler Koordinatörlüğümüz ile erasmusplus@giresun.edu.tr üzerinden iletişime geçebilirler veya şahsi olarak Erasmus Ofisini ziyaret edebilir. Koordinatörlüğümüz öğrencilerin online learning agreement 
platformunun nasıl kullanılacağı konusunda öğrencilerden gelen talep doğrultusunda bilgilendirme amaçlı çevrimiçi bilgilendirme toplantısı düzenleyecektir. 

Giresun Üniversitesi Erasmus Koordinatörlüğü