Personel Hareketlilik İlanı

07 Şubat 2020 Cuma

"SEVEN DOORS TO EUROPE" KONSORSİYUM PROJESİ KAPSAMINDA 2019-2020 AKADEMİK YILI İÇİN ERASMUS+ PROGRAMI PERSONEL DERS VERME VE EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARI 

Değerli personelimiz,
Giresun Üniversitesi Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğü Erasmus+ KA103 (Program Ülkeleri arasında) Personel Hareketliliği ilanında aşağıdaki başvuru takvimini uygulayacaktır. Başvuru yapmak isteyen personelimizin ilan metnini dikkatle okuması ve belirtilen tarihleri dikkate alması önemle rica olunur.
Üniversitemiz Erasmus Kodu: TR GIRESUN01
Başvuru takvimi:
10 Şubat 2020  Erasmus+ Personel Ders Verme ve Eğitim Alma Hareketliliği başvuru ve belge teslimi için başlangıç tarihi
06 Mart 2020 Başvuru için son gün (mesai bitimine kadar)
NOT: Başvuracak akademik ve idari personelin kabul belgesi (davetiye) ve iş akışı planının (Staff Mobility agreement_teaching-ders verme) / Staff mobility agreement_training-Eğitim alma) bu tarihe kadar imzalanmış olması gerekmektedir.
13 Mart 2020      Ön değerlendirme sonuçların ilanı
16 Mart 2020
18 Mart 2020
Sonuçlara itiraz için verilen süre
25 Mart 2020 Sonuçların ilanı ve Kazanan Personele bilgi verilmesi
 
 “Seven Doors to Europe” isimli Uşak Üniversitesi yürütücülüğünde gerçekleştirilen Erasmus+ konsorsiyum projesi için 3 Personel ders verme ve 3 Personel eğitim alma olmak üzere toplam 6 kişilik kontenjan bulunmakta olup başvuru ve hibe durumuna göre bu sayı artırılabilir/azaltılabilir.
 
Uşak Üniversitesi’nin koordinatörlüğünü yapacağı ve Üniversitemizin de ortağı olduğu “Avrupa’ya Açılan Yedi Kapı (Seven Doors to Europe)” adlı Erasmus+ konsorsiyum projesi Türkiye'nin 7 bölgesinden 7 üniversite ve 7 ticaret ve sanayi odasını bir araya getirmektedir.
 
Proje kapsamında konsorsiyum ortağı olan Üniversitemize verilen hibe gereğince personel hareketliliği için 2 gün ders verme/eğitim alma faaliyeti +2 gün seyahat olarak hibelendirilecektir.
 
Başvurular https://sevendoors.usak.edu.tr/giresun adresinden online (çevrimiçi) yapılacaktır. Başvuru formu ve aşağıda belirtilen belgelerin sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Başvuru online yapıldıktan sonra eposta adresine gelen PDF formatının çıktısı alınıp imzalanacak ve Koordinatörlüğümüze diğer evraklar ile birlikte verilecektir. Sadece online başvuru yapmak ya da online başvuru yapmadan evrakları ofisimize teslim etmek başvuru için yeterli olmadığından başvuru geçersiz sayılır. Hem online başvuru yapınız hem de aşağıda belirtilen evrakları eksiksiz olarak şahsen ofisimize iletiniz. (Güre Yerleşkesi, Rektörlük Binası,1. Kat)
 
2019/2020 Eğitim Öğretim yılında yapmış olduğumuz önceki Erasmus+ KA103 Personel Hareketliliği ilanına başvurmuş ve seçilmiş personel bu proje kapsamında başvuru yapamaz ancak yedek olarak seçilen adaylar başvuru yapabilir.
 
Başvuru linkinden başvuru yapılması ve başvuru sürecinde aşağıdaki belgelerin tamamlanmış ve sisteme yüklenmiş olması gerekmektedir.
 
1- Fotoğraf
2- Varsa Engelli raporu, Şehit/Gazi yakını olduğunu gösterir belge (yoksa boş bırakınız)
3- Yabancı Dil Sınav Sonucu Belgesi.
4- Ders Verme Staff Mobility Agreement / Eğitim Alma Staff Mobility Agreement
5- Kabul Mektubu (Aday personel karşı kurumdan temin edecektir. Hareketlilik sadece başvuru esnasında kabul alınan kuruma yapılabilir, yer değişikliği yapılmayacaktır. Davetiyesi olmayan personelin başvurusu geçersiz sayılır. Kabul Mektubu imzalı ve mühürlü/kaşeli olmalıdır.)
 
Not 1: Başvuru yaparken sisteme sadece 2. maddedeki belge eksik ise başvuruyu kabul edecektir.
 
Yukarıdaki belgeler haricinde Koordinatörlüğümüzce kullanılan başvuru formu da bilgisayar ortamında ayrıca doldurulacak ve diğer belgelerle birlikte teslim edilecektir.
 
Personel Ders Verme faaliyeti sadece alanınızla ilgili anlaşmalı olduğumuz üniversitelerde/kurumlarda gerçekleştirilebilir. Personel Eğitim alma faaliyeti için ikili anlaşma olmasına gerek yoktur. İkili anlaşmalar için Tıklayınız.
 
Diğer tüm uygulamalar KA103 hareketliliği ile aynı olacaktır. Başvuruların değerlendirilmesinde 2019/2020 Erasmus+ KA103 Personel hareketliliği kuralları geçerli olacaktır.
 
BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ
 
OFİSE TESLİM EDİLMESİ GEREKEN EVRAKLAR
 1. Başvuru Formu
 2. Online yapılan başvurunun çıktısı
 3. Kabul mektubu/Davetiye (Adınıza düzenlenmeli, gideceğiniz tarihleri içermeli, ders verme/eğitim alma hangi hareketlilik türü olduğu yazmalıdır. Aday personel karşı kurumdan temin edecektir. Hareketlilik sadece başvuru esnasında kabul alınan kuruma yapılabilir, yer değişikliği yapılmayacaktır. Davetiyesi olmayan personelin başvurusu geçersiz sayılır. Kabul Mektubu imzalı ve mühürlü/kaşeli olmalıdır)
 4. 1 Fotoğraf
 5. Staff Mobility agreement_teaching(ders verme)/ Staff mobility agreement_training (Eğitim alma) (Başvuru aşamasında belgenin başvuru yapan kişi ve Erasmus Kurum Koordinatörü Prof. Dr. Elif Neyran SOYLU tarafından imzalanması yeterlidir. Gidilecek kurumun yetkili kişi imzası başvuru yapan adayın asil olarak seçilmesi durumunda istenilecektir.)
 6. Yabancı Dil Belgesi (varsa)
 7. Kurum Kimlik Kartı Fotokopisi
 8. Varsa engel durumu ve/veya Şehit yakını, gazi veya gazi yakını olmaya ilişkin belge.
 
*** EKSİK EVRAKLA YAPILMAK İSTENEN BAŞVURULAR TESLİM ALINMAYACAKTIR. BÜTÜN EVRAKLAR TAM OLARAK OFİSE ELDEN TESLİM EDİLMELİDİR***

Rektörlük onayı ile oluşturulan “Erasmus+ Hareketlilik Değerlendirme Komisyonu” tarafından, Seçim Kriterleri (Kriterlere ulaşmak için tıklayınız) esas alınarak yapılacak puanlama ve ön değerlendirme sonucunda hareketlilikten faydalanabilecek aday personel belirlenecek ve ön değerlendirme sonuçları web sitemizde ilan edilecektir. Sonuçlara itiraz işlemleri dilekçe ile sonuçların ilanından itibaren ilanda verilen süre içinde Koordinatörlüğümüze yapılacaktır.
Proje kapsamında hareketliliklerin 31/05/2021 tarihinden önce bitmesi gereklidir. Bu tarihi aşan hareketlilikler geçersiz sayılır.
Erasmus+ Hareketlilik Değerlendirme Komisyonu tarafından yapılan ön değerlendirme sonucunda belirlenen aday personelin hareketlilikten faydalanabilmeleri Proje Yürütücüsü Uşak Üniversitesi tarafından üniversitemize tahsis edilen bütçeye ve Rektörlük Olur’una bağlı olacaktır. 
 
Gidilen Ülkelere Göre Günlük Hibe Miktarları 
            Personel hareketliliğinden faydalanacak personele verilecek olan gündelik miktarı gidilen ülke ile birlikte gidilen süreye göre aşağıdaki tabloda belirtilen tutarlar dikkate alınarak hesaplanır. Tabloda gösterilen miktarlar Avro cinsindendir.
 
Faaliyetinden faydalanacak personele verilecek olan günlük harcırah miktarları ülkelerin yaşam standartları göz önüne alınarak, Ulusal Ajans tarafından aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:
 
Ülke Grupları
 
 
Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler
 
Günlük Hibe Miktarı (Avro)
1. Grup Program Ülkeleri Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç 153
2. Grup Program Ülkeleri Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan 136
3. Grup Program Ülkeleri Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya, Sırbistan,Türkiye *, 119
 
* Yalnızca yurtdışındaki bir işletmeden ders vermek üzere davet edilen personel için kullanılmaktadır. 
 
 
Seyahat desteği; katılımcıların yerleşik oldukları yerden faaliyet yerine gitmek ve dönmek için yaptıkları seyahat maliyetine katkıdır. Kişi başına seyahat mesafesine bağlıdır. Seyahat mesafesi Avrupa Komisyonu tarafından sağlanan mesafe hesaplayıcısı kullanılarak hesaplanacaktır.
 
 • 10-99 km arasındaki seyahat mesafeleri için 20 €
 • 100 ila 499 km arasındaki seyahat mesafeleri için: 180 Avro
 • 500 ila 1999 km arasındaki seyahat mesafeleri için: 275 Avro
 • 2000 ila 2999 km arasındaki seyahat mesafeleri için: 360 Avro
 • 3000 ila 3999 km arasındaki seyahat mesafeleri için: 530 Avro
 • 4000 ila 7999 km arasındaki seyahat mesafeleri için: 820 Avro
 • 8000 ya da daha fazla seyahat mesafeleri için: 1500 Avro
 
 
            Herhangi bir faaliyet içermeyen ya da gerçekleştirilen faaliyetin türüne uygun faaliyet yapıldığı belgelenemeyen günler için hibe ödemesi yapılmaz. 
 
            Hareketliliğe katılımı kanıtlayan belgelerin teslim edilmemesi durumunda (katılım sertifikası) hareketlilik geçersiz sayılır ve personele hibe ödenmez, başlangıçta ödenen hibenin iade edilmesi istenir.
 
 Hibesiz (“0” Hibeli) Personel Olma Durumu 
            Personel istediği takdirde hibe almaksızın faaliyete katılabilir. Faaliyetten hibesiz faydalanılabilmek için de başvuru yapılması ve başvurunun diğer başvurularla beraber değerlendirmeye tabi tutulması gerekmektedir. 
            Hibesiz personelin farkı, personelin bütçe hesaplamalarına dâhil edilmemesi ve kendisine ödeme yapılmamasıdır. Hibe alınmaması, personelin seçim sürecine dâhil olmamasına gerekçe değildir.