Staj hareketliliği hakkında

08 Temmuz 2020 Çarşamba

Değerli öğrencilerimiz,
 
Bilindiği gibi bütün dünyayı saran COVID-19 Pandemisi sebebiyle Erasmus faaliyetlerine zorunlu olarak ara verilmişti. Yeni normalleşme süreci ve mevcut durum itibarıyla  staj faaliyetinden yararlanmaya hak kazanmış öğrencilerimizin  staj faaliyetlerini gerçekleştirmesinin önünde her hangi bir engel bulunmamaktadır.

Bu bağlamda, 2019-2020 öğretim yılında staj faaliyetinden yararlanmaya hak kazanan öğrencilerimizin staj faaliyetini gerçekleştirebileceği son tarih 31/05/2022 olarak güncellenmiştir. Örgün öğrenim gören tüm öğrencilerimiz staj faaliyetlerini bu tarihe kadar tamamlamak zorundadır. Mezuniyet sonrası staj imkanından yararlanacak ve bu dönem itibariyle mezun olan öğrencilerimiz ise mezuniyet tarihlerini takiben 18 ay içerisinde stajlarını tamamlamak zorundadır.

Diğer taraftan staj faaliyetinin başlaması, staj gerçekleştirilecek ülkeye yönelik seyahat kısıtlamaları, yabancıların ülkeye giriş ve ülkede kalmalarına yönelik kısıtlamalar ve staj yerinin öğrenci kabul edip etmemesi gibi değişkenlere bağlıdır. Öğrencilerimiz tüm bu hususları göz önüne alarak, istedikleri takdirde staj tarihlerini yeniden belirleyip, staj tarih aralıkları değiştiyse yeni kabul mektubu temin edip Koordinatörlüğümüz ile irtibata geçebilirler.

Ayrıntılı Bilgi için:
Öğr. Gör. Murat Yaman
E-posta: erasmusplus@giresun.edu.tr