Buradasınız :
Türkçe
English
Cumartesi, 14.12.2019
13.11.19 | 13:28 zaman: 31 Gün

ERASMUS+ PROGRAMI 2019/2020 AKADEMİK YILI PERSONEL HAREKETLİLİĞİ İLANI

 

 

2019-1-TR01-KA103-062161 NOLU PROJE KAPSAMINDA 2019-2020 AKADEMİK YILI İÇİN ERASMUS+ PROGRAMI PERSONEL DERS VERME VE EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARI

Değerli personelimiz,

Giresun Üniversitesi Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğü Erasmus+ KA103 (Program Ülkeleri arasında) Personel Hareketliliği ilanında aşağıdaki başvuru takvimini uygulayacaktır. Başvuru yapmak isteyen personelimizin ilan metnini dikkatle okuması ve belirtilen tarihleri dikkate alması önemle rica olunur.

Üniversitemiz Erasmus Kodu: TR GIRESUN01

Başvuru takvimi:

25.11.2019 

Erasmus+ Personel Ders Verme ve Eğitim Alma Hareketliliği başvuru ve belge teslimi için başlangıç tarihi

20.12.2019

Başvuru için son gün (mesai bitimine kadar)

NOT: Başvuracak akademik ve idari personelin kabul belgesi (davetiye) ve iş akışı planının (Staff Mobility agreement_teaching-ders verme) / Staff mobility agreement_training-Eğitim alma) bu tarihe kadar imzalanmış olması gerekmektedir.

27.12.2019     

Ön değerlendirme sonuçların ilanı

30.12.2019 -

03.01.2020

Sonuçlara itiraz için verilen süre

10.01.2020

Kazanan Personele bilgi verilmesi

 

Personel Ders Verme Hareketliliği 

            Personel ders verme hareketliliği, Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda ders vermekle yükümlü olan bir personelin, program ülkelerinden birinde ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda öğrencilere ders vermesine ve ders vermeye ilişkin olarak karşı kurumla ortaklaşa akademik/eğitsel faaliyetler gerçekleştirmesine imkân sağlayan faaliyet alanıdır. 

            Personel ders verme faaliyeti gün tabanlı bir faaliyettir ve ders verilen günler için hibe ödemesi yapılır. Bu nedenle Personel Ders Verme Hareketliliği Anlaşmasında (Staff Mobility For Teaching - Mobility Agreement) ders verme programının gün bazında belirtilmesi gerekir. 

·         Personel Ders Verme Hareketliliği gerçekleştirilecek kurum ile Üniversitemiz arasında ikili anlaşma olması zorunludur.

 

Üniversitemizin sahip olduğu mevcut anlaşmaların listesine ulaşmak için tıklayınız.

 

 

Personel Ders Verme Hareketliliği için Asgarî ve Azamî Süreler 

            Personel ders verme hareketliliği için faaliyet süresi, seyahat hariç en az ardışık 2 iş günü ve en fazla 2 ay olarak belirlenmiştir. Daha fazla personeli hareketlilikten faydalandırmak amacıyla kurumumuza tahsis edilen hibe miktarı ile orantılı olarak faaliyet süresi her hareketlilik için 2 iş günü faaliyet ve 2 iş günü yol izni olarak uygulanmaktadır.  Bununla birlikte, faaliyetin geçerli bir faaliyet olarak değerlendirilebilmesi için en az 8 ders saati ders verilmesi zorunludur.

            Personel ders verme hareketliliğinde, katılım sertifikasında yararlanıcının 2 günden az süre ile faaliyet gerçekleştirdiği ve/veya vermesi gerekenden daha az saat ders verdiğinin görüldüğü durumlarda, faaliyet geçersiz kabul edilir ve yararlanıcıya herhangi bir hibe ödemesi yapılmaz. 

 

Asgari Şartlar 

Faaliyete katılacak personelin aşağıdaki asgari şartları sağlaması gerekmektedir:

- Personel hareketliliği gerçekleştirmek isteyen personelin Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda tam/yarı zamanlı olarak istihdam edilmiş ve o kurumda fiilen görev yapmakta olan personel olması gerekir. Yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş olan personel için kadro şartı aranmaz, yükseköğretim kurumu ile arasında sözleşme olan personel faaliyetlerden faydalanabilir. Hizmet alımı yolu ile yükseköğretim kurumunda istihdam edilen personel ile yükseköğretim kurumu arasında sözleşme olmadığından, bu kişiler personel hareketliliğinden faydalanamaz.

 

Personel Eğitim Alma Hareketliliği 

            Personel eğitim alma hareketliliği, Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş herhangi bir personelin, program ülkelerinden birinde eğitim almasına imkân sağlayan faaliyet alanıdır. Bu faaliyet kapsamında kişinin mevcut işi ile ilgili konularda sahip olduğu becerileri geliştirmek üzere çeşitli eğitimler (işbaşı eğitimleri, gözlem süreçleri gibi) alması mümkündür. Konferans katılımları ise faaliyet kapsamında desteklenememektedir. 

            Personel eğitim alma hareketliliği kapsamında, ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş personelin, eğitim almak üzere ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumuna ya da bir işletmeye gidebilmesi de mümkündür. Eğitim almak üzere gidilecek işletme yurtdışında bir eğitim merkezi, araştırma merkezi, yükseköğretim kurumu ya da işletme tanımına uyan diğer bir kuruluş olabilir. Bu çerçevede, uygun bir işletmeden kastedilen büyüklükleri, yasal statüleri ve faaliyet gösterdikleri ekonomik sektör ne olursa olsun, özel veya kamuya ait her tür kurum/kuruluş ile sosyal ekonomi dâhil her tür ekonomik faaliyette bulunan girişimdir. Personel eğitim alma faaliyeti tam zamanlı bir faaliyettir ve tam gün eğitim alınan süreler için hibe ödemesi yapılır. Bu nedenle Personel Eğitim Alma Hareketliliği Anlaşmasında (Staff Mobility For Training - Mobility Agreement) eğitim alma programının gün bazında belirtilmesi gerekir.

 

·         Personel Eğitim Alma Hareketliliği gerçekleştirilecek kurum ile Üniversitemiz arasında ikili anlaşma şartı aranmamaktadır.

 

Personel Eğitim Alma Hareketliliği için Asgarî ve Azamî Süreler 

 

            Personel eğitim alma hareketliliği için faaliyet süresi, seyahat hariç en az ardışık 2 iş günü ve en fazla 2 ay olarak belirlenmiştir. Daha fazla personeli hareketlilikten faydalandırmak amacıyla kurumumuza tahsis edilen hibe miktarı ile orantılı olarak faaliyet süresi her hareketlilik için 2 iş günü faaliyet ve 2 iş günü yol izni olarak uygulanmaktadır.

            Personel eğitim alma hareketliliğinde, katılım sertifikasında yararlanıcının 2 günden az süre ile faaliyet gerçekleştirdiğinin görüldüğü durumlarda, faaliyet geçersiz kabul edilir ve yararlanıcıya herhangi bir hibe ödemesi yapılmaz. 

 

 

Gidilen Ülkelere Göre Günlük Hibe Miktarları 

            Personel hareketliliğinden faydalanacak personele verilecek olan gündelik miktarı gidilen ülke ile birlikte gidilen süreye göre aşağıdaki tabloda belirtilen tutarlar dikkate alınarak hesaplanır. Tabloda gösterilen miktarlar Avro cinsindendir.

 

 

2019-1-TR01-KA103-062161 nolu Proje için;

 

Faaliyetinden faydalanacak personele verilecek olan günlük harcırah miktarları ülkelerin yaşam standartları göz önüne alınarak, Ulusal Ajans tarafından aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

 

Ülke Grupları

 

 

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

 

Günlük Hibe Miktarı (Avro)

1. Grup Program Ülkeleri

Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç

153

2. Grup Program Ülkeleri

Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan

136

3. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya, Sırbistan,Türkiye *,

119

 

* Yalnızca yurtdışındaki bir işletmeden ders vermek üzere davet edilen personel için kullanılmaktadır. 

 

            Erasmus+ kapsamında hareketlilik faaliyetinden faydalanan personelin hibesi 2 taksitte ödenir. İlk ödeme olarak, personel için belirlenen toplam hibenin %80’i hareketlilik öncesi (sözleşme imzalandıktan sonra), Kalan %20 ise ise faaliyet dönemi sonunda, personelin teslim edeceği belgeler dikkate alınarak ve personel, yararlanıcı raporunu (çevrimiçi anket şeklinde) teslim ettikten sonra yapılır.

 

Seyahat desteği; katılımcıların yerleşik oldukları yerden faaliyet yerine gitmek ve dönmek için yaptıkları seyahat maliyetine katkıdır. Kişi başına seyahat mesafesine bağlıdır. Seyahat mesafesi Avrupa Komisyonu tarafından sağlanan mesafe hesaplayıcısı kullanılarak hesaplanacaktır.

 

-          10-99 km arasındaki seyahat mesafeleri için 20 €

-          100 ila 499 km arasındaki seyahat mesafeleri için: 180 Avro

-          500 ila 1999 km arasındaki seyahat mesafeleri için: 275 Avro

-          2000 ila 2999 km arasındaki seyahat mesafeleri için: 360 Avro

-          3000 ila 3999 km arasındaki seyahat mesafeleri için: 530 Avro

-          4000 ila 7999 km arasındaki seyahat mesafeleri için: 820 Avro

-          8000 ya da daha fazla seyahat mesafeleri için: 1500 Avro

 

 

            Herhangi bir faaliyet içermeyen ya da gerçekleştirilen faaliyetin türüne uygun faaliyet yapıldığı belgelenemeyen günler için hibe ödemesi yapılmaz. 

 

            Hareketliliğe katılımı kanıtlayan belgelerin teslim edilmemesi durumunda (katılım sertifikası) hareketlilik geçersiz sayılır ve personele hibe ödenmez, başlangıçta ödenen hibenin iade edilmesi istenir.

 

 Hibesiz (“0” Hibeli) Personel Olma Durumu 

            Personel istediği takdirde hibe almaksızın faaliyete katılabilir. Faaliyetten hibesiz faydalanılabilmek için de başvuru yapılması ve başvurunun diğer başvurularla beraber değerlendirmeye tabi tutulması gerekmektedir. 

            Hibesiz personelin farkı, personelin bütçe hesaplamalarına dâhil edilmemesi ve kendisine ödeme yapılmamasıdır. Hibe alınmaması, personelin seçim sürecine dâhil olmamasına gerekçe değildir.

 

2019-2020 Akademik yılı Erasmus+ Personel hareketliliği kapsamında;

a)      Personel ders verme hareketliliği için 16 kontenjan (başvuru durumuna göre)

b)      Personel eğitim alma hareketliliği için 11 kontenjan (başvuru durumuna göre)

ayrılmıştır. Başvuru alınan her ayrı fakülte/bölüm için, azami 1 kişilik kontenjan sınırlaması uygulanacaktır; ancak belli fakülte/bölümlerden fazla başvuru olması ya da hiç başvuru olmaması gibi durumlarda kontenjan kaydırması yapılacaktır.

Hareketlilik faaliyeti boyunca yurtdışında geçirilecek süre, seyahat günleri hariç en fazla 2 gün olmak şartıyla, mevcut bütçe kısıtları ve gidilecek ülke göz önünde bulundurularak belirlenebilecektir.  

2019-2020 akademik yılında Erasmus+ Programı Ders Verme ve Eğitim Alma Hareketliliklerine katılmak isteyen personelimizin, 25 Kasım 2019 – 20 Aralık 2019 tarihleri arasında Erasmus Koordinatörlüğümüze belgelerini şahsen teslim etmesi gerekmektedir.

Başvuruda istenilen belgeler

1)      Davet mektubu (Aday personel karşı kurumdan temin edecektir. Hareketlilik sadece başvuru esnasında kabul alınan kuruma yapılabilir, yer değişikliği yapılmayacaktır.)

2)      Başvuru Formu

3)      Staff Mobility agreement_teaching  (ders verme)/ Staff mobility agreement_training (Eğitim alma) (Başvuru aşamasında belgenin başvuru yapan kişi ve Erasmus Kurum Koordinatörü tarafından imzalanması yeterlidir. Gidilecek kurumun yetkili kişi imzası başvuru yapan adayın asil olarak seçilmesi durumunda istenilecektir.)

4)      Yabancı Dil Belgesi (varsa)

5)      1 Adet Fotoğraf

6)      Kurum Kimlik Kartı Fotokopisi

7)      Varsa engel durumu ve/veya Şehit yakını, gazi veya gazi yakını olmaya ilişkin belge.

 

Rektörlük onayı ile oluşturulan “Erasmus+ Hareketlilik Değerlendirme Komisyonu” tarafından, yukarıda bahsi geçen ölçütleri içerecek şekilde hazırlanmış olan Seçim Kriterleri (Kriterlere ulaşmak için tıklayınız ), esas alınarak yapılacak puanlama ve ön değerlendirme sonucunda hareketlilikten faydalanabilecek aday personel belirlenecek ve ön değerlendirme sonuçları web sitemizde ilan edilecektir. Sonuçlara itiraz işlemleri dilekçe ile sonuçların ilanından itibaren ilanda verilen süre içinde Koordinatörlüğümüze yapılacaktır.

2019-1-TR01-KA103-062161 nolu proje kapsamında hareketliliklerin 31/05/2021 tarihinden önce bitmesi gereklidir. Bu tarihi aşan hareketlilikler geçersiz sayılır.

Erasmus+ Hareketlilik Değerlendirme Komisyonu tarafından yapılan ön değerlendirme sonucunda belirlenen aday personelin hareketlilikten faydalanabilmeleri Ulusal Ajans tarafından üniversitemize tahsis edilen bütçeye ve Rektörlük Olur’una bağlı olacaktır.