Bölüm Erasmus Koordinatörleri

 ERASMUS BİRİM KOORDİNATÖRLERİ

TIP FAKÜLTESİ

Birim/Bölüm Adı

Koordinatör

E-Posta

Fakülte Koordinatörü

Doç. Dr. İlker ŞENGÜL

ilker.sengül@giresun.edu.tr

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Birim/Bölüm Adı

Koordinatör

E-Posta

Resim İş Eğitimi Bölüm Kordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Handan BÜLBÜL

handan.bulbul@giresun.edu.tr

Müzik Eğitimi Bölümü Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Serkan ÖZTÜRK

serkan.ozturk@giresun.edu.tr

Eğitim Bilimleri/Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Levent YAYCI

levent.yayci@giresun.edu.tr

Türkçe Eğitimi Bölümü Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Abonoz KÜÇÜK

abonoz_kucuk@gmail.com

Bilgisayar ve Öğretim Tek. Böl. Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Nahide Burcu ARSLAN

burcu.arslan@giresun.edu.tr

Sosyal Bilgiler Eğitimi Bölümü Koordinatörü

Arş. Gör. Dr. Yüksel BÜLBÜL

yuksel.bulbul@giresun.edu.tr

Fen Bilgisi Eğitimi Bölümü Koordinatörü

Arş. Gör. Abdullah İhsan ARAL

ihsanaral@hotmail.com

Matematik Eğitimi Bölüm Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Cemalettin YILDIZ

cemalyildiz61@gmail.com

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Birim/Bölüm Adı

Koordinatör

E-Posta

Fakülte Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Rahim KIZGUT

rahim.kizgut@giresun.edu.tr

Biyoloji Bölümü Koordinatörü

Arş. Gör. Hüseyin YILMAZ

huseyin.yilmaz@giresun.edu.tr

Fizik Bölümü Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Derya VURAL

derya.vural@giresun.edu.tr

Kimya Bölümü Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Selbi KESKİN

 keskin.selbi@gmail.com

Tarih Bölümü Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Ferhat GÜNGÖR

ferhat.gungor@giresun.edu.tr

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Koordinatörü

Okt. Heves BOZBAĞ

ysimsek55@gmail.com

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Zeynel ÖDEMİŞ

zeynelodemis@hotmail.com

Sosyoloji Bölümü Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi N. Başak ERGİN

basak.ergin@giresun.edu.tr

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Halis GÖZPINAR

halisgozpinar@gmail.com

 Matematik Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Sercan TURHAN

 sercanturhan28@gmail.com

Coğrafya Bölümü Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi İnci DEMİRAĞ TURAN

 inci.demirag@giresun.edu.tr

İstatistik Bölümü Koordinatörü

Doç. Dr. Eren BAŞ

eren.bas@giresun.edu.tr

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Birim/Bölüm Adı

Koordinatör

E-Posta

Fakülte Koordinatörü

Prof. Dr. Reyhan Ayşen WOLFF

aysenwolff@hotmail.com

İşletme Bölüm Koordinatörü

Doç. Dr. Kurtuluş Yılmaz GENÇ

 kurtulus.yilmaz.genc@giresun.edu.tr

İktisat Bölüm Koordinatörü

Arş. Gör. Halit Levent ORMAN

 halitleventorman@hotmail.com

Uluslararası İlişkiler Bölümü Koordinatörü

Arş. Gör. Tolga ÇİKRIKÇI

tolga.cikrikci@giresun.edu.tr

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Koordinatörü

Prof. Dr. Derya ALTUNBAŞ

 daltunbas2003@gmail.com

Ekonometri Bölümü Koordinatörü

Doç. Dr. Ufuk YOLCU

ufuk.yolcu@giresun.edu.tr

Maliye Bölümü Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Murat ÖZDEMİR

murat.ozdemir@giresun.edu.tr

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

BİRİM/BÖLÜM ADI

KOORDİNATÖR

E-Posta

Fakülte Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Sibel KAÇMAZ

sibel.kacmaz@giresun.edu.tr

İnşaat Mühendisliği Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Eren KÖMÜRLÜ

eren.komurlu@giresun.edu.tr

Enerji Sistemleri Bölümü Koordinatörü

Prof. Dr. İlkay TÜRK ÇAKIR

ilkay.turk@giresun.edu.tr

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm Koordinatörü

Doç. Dr. Atılgan ALTINKÖK

Atilgan.altinkok@giresun.edu.tr

Çevre Mühendisliği Koordinatörü

Dr. Öğr. ÜyesiÖzlem TUNÇ DEDE

ozlem@tuncdede.com

Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Yasemin ÇAĞLAR

yasemin.caglar@giresun.edu.tr

Gıda Mühendisliği Bölümü Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Duygu Altıok

duygu.altiok@giresun.edu.tr  

Makine Mühendisliği Bölümü Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Sıtkı AKTAŞ

sitki.aktas@giresun.edu.tr 

Harita Mühendisliği Bölüm Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Volkan BAŞER

volkan.baser@giresun.edu.tr

Endüstri Mühendisliği Bölüm Koordinatörü

Doç. Dr. Serkan DEMİR

serkan.demir@giresun.edu.tr

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

BİRİM/BÖLÜM ADI

KOORDİNATÖR

E-Posta

Erasmus Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Eda ŞAHİN

eda.sahin@giresun.edu.tr

TİREBOLU İLETİŞİM FAKÜLTESİ

BİRİM/BÖLÜM ADI

KOORDİNATÖR

E-Posta

Fakülte Koordinatörü

Prof. Dr. Azime Hülya UĞUR

 hulyatanriover@gmail.com

İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ

BİRİM/BÖLÜM ADI

KOORDİNATÖR

E-Posta

Erasmus Birim Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Yusuf YURT

yusuf.yurt@giresun.edu.tr

TURİZM FAKÜLTESİ

BİRİM/BÖLÜM ADI

KOORDİNATÖR

E-Posta

Erasmus Birim Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Paşa Mustafa ÖZYURT

pasa.mustafa@giresun.edu.tr

DEVLET KONSERVATUVARI

BİRİM/BÖLÜM ADI

KOORDİNATÖR

E-Posta

Erasmus Birim Koordinatörü

Öğrt.Gör. Bilal DİZDAR

dizdarbilal@gmail.com

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

BİRİM/BÖLÜM ADI

KOORDİNATÖR

E-Posta

Erasmus Birim Koordinatörü

Öğr. Gör. Eray KARA

eray.kara@giresun.edu.tr

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

BİRİM/BÖLÜM ADI

KOORDİNATÖR

E-Posta

Erasmus Birim Koordinatörü

Doç. Dr. Ayşegül ÇEBİ

aysegul.cebi@giresun.edu.tr

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

BİRİM/BÖLÜM ADI

KOORDİNATÖR

E-Posta

Erasmus Birim Koordinatörü

Doç. Dr. Yusuf ŞAHİN

yusuf.sahin@giresun.edu.tr

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

BİRİM/BÖLÜM ADI

KOORDİNATÖR

E-Posta

Erasmus Birim Koordinatörü

Arş. Gör. Dr. Büşra TUNCAY YÜKSEL

busra.tuncay@giresun.edu.tr

BULANCAK KADİR KARABAŞ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU

BİRİM/BÖLÜM ADI

KOORDİNATÖR

E-Posta

Erasmus Birim Koordinatörü

Öğr. Gör. Köksal GÜREL

 koksal.gurel@giresun.edu.tr

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik

Dr. Öğr. Üyesi Hakan AKYURT

hakan.akyurt@giresun.edu.tr

Uluslararası Ticaret

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali GENİŞ

m.aligenis@giresun.edu.tr

Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık

Dr. Öğr. Üyesi Salih MEMİŞ

salih.memis@giresun.edu.tr

GÖRELE UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU

BİRİM/BÖLÜM ADI

KOORDİNATÖR

E-Posta

Erasmus Birim Koordinatörü

Öğr. Gör. Tuba ŞANLI

tubasanli@outlook.com

Bankacılık ve Finans

Öğr. Gör. Tuba ŞANLI

tubasanli@outlook.com

Lojistik Yönetimi

Dr. Öğr. Üyesi Emrullah METE

emrullah.mete@giresun.edu.tr

ŞEBİNKARAHİSAR UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU

BİRİM/BÖLÜM ADI

KOORDİNATÖR

E-Posta

Erasmus Birim Koordinatörü

Öğr. Gör. Leyla KAYA DURMAZ

leyla.kaya@giresun.edu.tr

SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU

BİRİM/BÖLÜM ADI

KOORDİNATÖR

E-Posta

Erasmus Birim Koordinatörü

Doç. Dr. Mehmet Galip İÇDUYGU

mehmet.icduygu@giresun.edu.tr

TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

BİRİM/BÖLÜM ADI

KOORDİNATÖR

E-Posta

Makine ve Metal Teknolojileri

Öğr. Gör. Birkut GÜLER

birkut.guler@giresun.edu.tr

Mimarlık ve Şehir Planlama

Öğr. Gör. Fatoş KARAİBRAHİM (Harita ve Kadostro) 

 

fatos.karaibrahim@giresun.edu.tr  

Dr. Öğr. Üyesi Selin KARAİBRAHİMOĞLU (Mimari Restorasyon)

 

selin.karaibrahimoglu@giresun.edu.tr

Elektrik ve Enerji

Öğr. Gör. Özgür TOPRAK

ozgur.tokmak@giresun.edu.tr

Bilgisayar Teknolojileri

Öğr. Gör. Ercan CİMŞİR

ercan.cimsir@giresun.edu.tr

Tekstil, Giyim, Ayakkabı ve Deri

 

Öğr. Gör. Elif Sultan AKPINAR

elif.sultan.akpinar@giresun.edu.tr

 Tasarım

Öğr. Gör. Ali Osman ELMAS

ali.elmas@giresun.edu.tr

Malzeme ve Malzeme İşleme Tekn.

Öğr. Gör. Ahmet Mustafa ÖZTÜRK

ahmet.mustafa@giresun.edu.tr

Elektronik ve Otomasyon

Öğr. Gör. Akın YILDIRIM

akin.yildirim@giresun.edu.tr 

Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Tekn.

Öğr. Gör. Mehmet KONAL

mehmet.konal@giresun.edu.tr

Bitkisel ve Hayvansal Üretim

Öğr. Gör. Hasan KARAOSMANOĞLU

hasan.karaosmanoglu@giresun.edu.tr

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

KOORDİNATÖR

KOORDİNATÖR

E-Posta

MYO Birim Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Aytaç GÜDER

aytac.guder@giresun.edu.tr

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü Koordinatörü

Doç. Dr. Halil GÖKCE

halil.gokce@giresun.edu.tr

Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Sevim ÇİFTÇİ YEGİN

sevim.cyegin@giresun.edu.tr

Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Gülüzar EYMUR

guluzar.eymur@giresun.edu.tr

Terapi ve Rehabilitasyon Bölümü Koordinatörü

Doç. Dr. Halil GÖKCE

halil.gokce@giresun.edu.tr

SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

BİRİM/BÖLÜM ADI

KOORDİNATÖR

E-Posta

Başkan (Seyh.Turizm ve Eğl.Hizm.)

Öğr. Gör. Hakan BENEK

hakan.benek@giresun.edu.tr

Üye (Muhasebe ve Vergi Böl.Bşk.)

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DURGUT

mehmet.durgut@giresun.edu.tr

Üye (Yönetim ve Org.Böl.Bşk.

Öğr.Gör. Ferhat AYAR

ferhat.ayar@giresun.tr

Üye (Seyh. Turizm ve Eğl.Hizm.Böl.Bşk.)

Öğr.Gör. Murat ÖZDEMİR

murat.ozdemir@giresun.tr

Üye (Fins. Bank. ve Sig.Böl.Bşk.)

Öğr.Gör. Gülüzar ÖKSÜZ

guluzar.oksuz@giresun.tr

Üye (Pazarl. ve Rekl.Böl.Bşk.)

Öğr.Gör. H.Ali ÇAKMANUS

haci.ali.cakmanus@giresun.tr

Üye (Büro Hiz. ve Sekr.Böl.Bşk.)

Öğr.Gör. Derya KABASAKAL

derya.kabasakal@giresun.tr

ESPİYE MESLEK YÜKSEKOKULU

BİRİM/BÖLÜM ADI

KOORDİNATÖR

E-Posta

Espiye Meslek Yüksekokulu Erasmus Koordinatörü

 Öğr.Gör. Ebru TÜRK

 ebru.turk@giresun.edu.tr

TİREBOLU MEHMET BAYRAK MESLEK YÜKSEKOKULU

BİRİM/BÖLÜM ADI

KOORDİNATÖR

E-Posta

Tirebolu Mehmet Bayrak Meslek Yüksekokulu Koordinatörü

 Öğr. Gör. Züleyha ÖZDEMİR

 zuleyha.ozdemir@giresun.edu.tr

ŞEBİNKARAHİSAR SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

BİRİM/BÖLÜM ADI

KOORDİNATÖR

E-Posta

Erasmus Koordinatörü

Öğr. Gör. İsmail ALİCİ

ismail.alici@giresun.edu.tr

Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü

Öğr. Gör. Alper AKGÜN

alper.akgun@giresun.edu.tr

Pazarlama ve Dış Ticaret Bölümü

Öğr. Gör. Hakan ÖZDABAK

hakan.ozdabak@giresun.edu.tr

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü

Öğr. Gör. Aşkın TEKİN

askin.tekin@giresun.edu.tr

Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü

Öğr. Gör. Ayla SİLAY

ayla.silay@giresun.edu.tr

Yönetim ve Organizasyon Bölümü

Öğr. Gör. Barış BÖLÜK

baris.boluk@giresun.edu.tr

Muhasebe ve Vergi Bölümü

Öğr. Gör. Güngör BARUTÇUOĞLU

gungor.barutcuoglu@giresun.edu.tr

Finans-Bankacılık Ve Sigortacılık Bölümü

Öğr. Gör. Bülent AKDEMİR

bulent.akdemir@giresun.edu.tr

KEŞAP MESLEK YÜKSEKOKULU

BİRİM/BÖLÜM ADI

KOORDİNATÖR

E-Posta

Yüksekokul Erasmus Koordinatörü

Öğr. Gör. M. Törehan TURAN

torehan.turan@giresun.edu.tr

Toptan ve Perakende Satış Bölümü

Öğr. Gör. M. Ramazan DEMİRCİ

ramazan.demirci@giresun.edu.tr 

Pazarlama ve Dış Ticaret Bölümü

Öğr. Gör. Dilek TERZİOĞLU

dilek.terzioglu@giresun.edu.tr

İnşaat Bölümü

Öğr. Gör. M. Törehan TURAN

torehan.turan@giresun.edu.tr

Yönetim ve Organizasyon Bölümü

Öğr. Gör. Ceren TÜRKDOĞAN GÖRGÜN

ceren.turkdogan@giresun.edu.tr

ŞEBİNKARAHİSAR TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

BİRİM/BÖLÜM ADI

KOORDİNATÖR

E-Posta

Erasmus Koordinatörü

Öğr. Gör. Özgür Kalafat

ozgur.kalafat@giresun.edu.tr

AKTS Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Zehra Can

zehra.can@giresun.edu.tr

BEK Birim Koordinatörü

Öğr. Gör. Aytuğ Kaan Öztürk

hakan.ozdabak@giresun.edu.tr

Akademik Alt Birim ADEK Temsilcisi

Öğr. Gör. Cevat Pala

cevat.pala@giresun.edu.tr

ALUCRA TURAN BULUTÇU MESLEK YÜKSEKOKULU

Birim Erasmus Koordinatörü

Öğr. Gör. Sefa Eyyüp ÇİÇEK

sefa.eyyup.cicek@giresun.edu.tr

Üye

Öğr. Gör. Uğur BELLİKLİ

ugur.bellikli@giresun.edu.tr

EYNESİL KAMİL NALBANT MESLEK YÜKSEKOKULU

BİRİM/BÖLÜM ADI

KOORDİNATÖR

E-Posta

Yüksekokul Erasmus Koordinatörü

Öğr. Gör. Esra Nur SİNANOĞLU

esra.sinanoglu@giresun.edu.tr