E+ Uygulama El Kitabı

Erasmus Uygulama El Kitabı

Erasmus Uygulama El Kitabı, TC Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı'na bağlı olarak faaliyetlerini yürüten ve kısaca 'Ulusal Ajans' olarak adlandırılan Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı ile Üniversiteler arasında her yıl imzalanan Erasmus Sözleşmesi ekinde yer alan kitapçıktır.

Erasmus Uygulama El Kitabı içerisinde ilgili yıla ait değişim kuralları bulunmaktadır.

Üniversiteler ve değişimden faydalana n yararlanıcıların bu El Kitabı içerisinde yer alan kurallar çerçevesinde değişimleri gerçekleştirmek zorunda olduğu düşünüldüğünde, Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü görevlileri ve ilgili Erasmus Bölüm Koordinatörlerinin yanında programdan faydalanmak isteyen tüm Öğretim Elemanlarımızın ve Öğrencilerimizin de dikkatle okumaları önem arz etmektedir.

2019-2020 Erasmus Uygulama El Kitabı

2018-2019 Erasmus Uygulama El Kitabı

2017-2018 Erasmus Uygulama El Kitabı

2016-2017 Erasmus Uygulama El Kitabı

2015-2016 Erasmus Uygulama El Kitabı

2014-2015 Erasmus Uygulama El Kitabı

2013-2014 Erasmus Uygulama El Kitabı

2012-2013 Erasmus Uygulama El Kitabı Düzeltme Metni 1

2012-2013 Erasmus Uygulama El Kitabı Düzeltme Metni 2

2012-2013 Erasmus Uygulama El Kitabı

2011-2012 Erasmus Uygulama El Kitabı

2010-2011 Erasmus Uygulama El Kitabı

2009-2010 Erasmus Uygulama El Kitabı

2008-2009 Erasmus Uygulama El Kitabı